GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest

Καταιγισμός ερωτήσεων προς τον δήμαρχο από τον Γ. Παπαχρόνη

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να απαντηθεί κατά την επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή οριστεί.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2019 αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του Σώματος επιστολή διαμαρτυρίας δύο δημοτικών υπαλλήλων. Η επιστολή είχε επίσης κοινοποιηθεί σε μας στις 13:08 της 20ής Δεκεμβρίου 2019 μέσω του e-mail του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης όπως επισυνάπτεται στο παρόν.

Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι: “Η διάρκεια των συνεδριάσεων των συμβουλίων αυτών υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των αντοχών μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την από 14-10-2019 συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου που προσέγγισε τις 8 ώρες! Στις παραπάνω ώρες, θα πρέπει να προστεθεί η μία (1) ώρα προσέλευσής μας (πριν τη διεξαγωγή του δημοτικού συμβουλίου) για προετοιμασία των θεμάτων και φυσικά η οκτάωρη απασχόλησή μας την ίδια μέρα (7:00 πμ έως 15:00). Τη συγκεκριμένη μέρα εργαστήκαμε επί δεκαπέντε (15) ώρες και επιστρέψαμε στα σπίτια μας στις 4 το πρωί της επόμενης μέρας, κατά την οποία επιστρέψαμε και πάλι στο Δημαρχείο και εργαστήκαμε κανονικά.”

Από την πιο πάνω έγγραφη δήλωση προκύπτει ότι οι εν λόγω υπάλληλοι απασχολήθηκαν περίπου 23 (είκοσι τρεις) ώρες μέσα διάστημα 32 (τριάντα δύο) ωρών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Δήμαρχε:

1) Ήταν σύννομη ή όχι η απασχόληση των υπαλλήλων;
2) Ήταν σε γνώση σας το θέμα;

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Παπαχρόνης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γεωργιάδης Δημοσθένης
Σπανίδης Μιχαήλ
Διαφωνίδης Χαράλαμπος
Τσακιρίδης Αφεντούλης

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να απαντηθεί κατά την επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή οριστεί.

Κύριε Δήμαρχε, κατά κοινή ομολογία φέτος επιλεγμένα κομμάτια του οδικού ιστού της πόλης στολίστηκαν πιο εμφανή και πιο εντυπωσιακά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη επί ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019-2020.

Επειδή υπάρχουν εύλογα ερωτήματα και απορίες από μερίδα συμπολιτών μας πώς αυτό επιτεύχθηκε κατά κόρον στις φετινές εορτές και με ποιό συνολικό και αναλυτικό κόστος , ερωτάσθε αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Ξάνθης:

1) Ποιος ήταν ο υπεύθυνος που είχε τον σχεδιασμό και την επιμέλεια του στολισμού και των εκδηλώσεων;

2) Αν έγινε συζήτηση πιο μπροστά με θεσμικά στελέχη της Αγοράς για καλύτερη και ποιοτικότερη αποτελεσματική πράξη;

3) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οδικοί δρόμοι και σημεία της Πόλης για τον στολισμό και με ποια κριτήρια έμειναν αστόλιστοι και μέσα στο σκοτάδι αρκετοί κεντρικοί δρόμοι καθώς και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας;

4) Πόσα από τα στολίδια των προηγούμενων ετών χρησιμοποιήθηκαν και πάλι και σε ποια σημεία;

5) Πόσο κόστισε συνολικά ο νέος εξοπλισμός αναλυτικά (είδος δαπάνης ανά κατηγορία και ποσό δαπάνης πχ. χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια-ηλεκτρολογικώς εξοπλισμός και στολισμός, εξοπλισμός μεγαφωνικών, εξωτερικοί συνεργάτες-καλλιτέχνες, διαφήμιση εκδηλώσεων, εδέσματα εκδηλώσεων κλπ.) ;

6) Πόσες σε σύνολο απευθείας αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό από Δήμο Ξάνθης, Κέντρο Πολιτισμού και πιθανόν άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δήμου Ξάνθης;

7) Ποιο ήταν το κόστος των πυροτεχνημάτων;

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Παπαχρόνης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γεωργιάδης Δημοσθένης
Σπανίδης Μιχαήλ
Διαφωνίδης Χαράλαμπος
Τσακιρίδης Αφεντούλης

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να απαντηθεί κατά την επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή οριστεί.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην ιστοσελίδα της πιο πάνω Υπηρεσίας (https://www.eydamth.gr/) έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4050/ΑΜΘ92 για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 με τίτλο «Επέκταση / Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Ποσίμου Ύδατος – ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1» (ΑΠ 2 – Κωδ. Προτ. 6b) με περίοδο υποβολής προτάσεων από 17/12/2019 έως 31/03/2020 (https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/463-prosklisi-yp-arithm-4050-amth92).

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ1ΗΗ7ΛΒ-Δ41) απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.

Η Δράση 6β.11.1 περιλαμβάνει:
– Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών – Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές, π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, νησιά όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό και

– Έργα κατασκευής νέων και αποκατάστασης / ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης.

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης και παρουσιάζουν υφιστάμενες και όχι μελλοντικές ανάγκες καθώς και, τεκμηριωμένα, ζητήματα ποιότητας νερού που άπτονται θεμάτων Δημόσιας Υγείας.

Η συγχρηματοδοτούμενη (δηλαδή η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 30.000.000,00 €.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ερωτάσθε αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Ξάνθης:
Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να αξιοποιήσετε την ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση;

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Παπαχρόνης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γεωργιάδης Δημοσθένης
Σπανίδης Μιχαήλ
Διαφωνίδης Χαράλαμπος
Τσακιρίδης Αφεντούλης


Δεν υπάρχουν σχόλια

Εγγραφή στο newsletter