facebook

PRESS ROOM

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι κερδίζει η κοινωνία;

Για μία ακόμη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει μακρυά από την κοινωνία η οποία προφανώς αδυνατεί να καταλάβει τι ακριβώς συζητείται και ποιες είναι οι παρεμβάσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών της Περιφέρειας.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μένοντας απόμακρο, χαμένο μέσα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες όπου ακούγονται αποφάσεις για κονδύλια εκατομμυρίων που ποτέ ο πολίτης της Περιφέρειας δεν αντιλαμβάνεται.

Μετά μάλιστα και τα τελευταία γεγονότα αναφορικά με την διαμάχη του περιφερειάρχη με τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, οι απορίες στον μέσο πολίτη της Περιφέρειας μεγαλώνουν με δεδομένο ότι βγαίνει ξεκάθαρα ότι οι Περιφερειακές Ενότητες δεν υποστηρίζονται ισομερώς.

Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Πατακάκης αντιπεριφερειάρχης Δράμας έχει δίκιο ή όχι, όμως από τα λεγόμενα όλων αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι το Χιονοδρομικό του Φαλακρού δεν θα λειτουργήσει με αποτέλεσμα να τιναχτεί στον αέρα ο προγραμματισμός των επαγγελματιών της περιοχής. Είδαμε να αναπτύσσεται τουριστικά η Θάσος αλλά μόνο το δυτικό της κομμάτι. Δεν είδαμε κατ αντιστοιχία στον τομέα του τουρισμού να ενισχυθεί άλλος νομός.

Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι δεν βοηθούν στην περιφερειακότητα της ΑΜΘ.

Άρα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο έξω από συνεδριάσεις Περιφερειακών Συμβουλίων όπου οι επικεφαλής των παρατάξεων απλά κοκορομαχούν.

Άρα κάποιες ενέργειες και προγραμματισμός που σίγουρα βαραίνουν την διοίκηση της Περιφέρειας, πρέπει να γίνουν και έξω από τα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διοίκηση δεν σημαίνει ότι βάλαμε κάποιους κολλητούς αντιπεριφερειάρχες απλά για να πάρουν την αντιμισθία.

Περιφερειακότητα αναζητείτε πλέον από τους πολίτες αλλά ποιος θα την εφαρμόσει. Στην ουσία δεν άλλαξε τίποτε από την εφαρμογή των εκλεγμένων περιφερειαχρών και μετά για να μην πούμε ότι πολλά έμειναν στάσιμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή 15 Δεκεμβρίου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθμ.πρωτ: Δ. Δ. ΟΙΚ.: 7746
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ
— 1. κ. Χρήστο Μέτιο
Πληροφορίες: Ελένη Κατσικούδη Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 1 2. κ.κ Αντιπεριφερειάρχες
69100 Κομοτηνή 3. κ.κ Περιφερειακούς Συμβούλους
Τηλ. : 2531350172 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
e-mail: katsikoudi@pamth.gov.gr και Θράκης
perifsymvpamth@gmail.com (όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 21 -12-2017 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
1.EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
Για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία –
Θράκη».
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης
Καραλίδης.
Ηταν αναγκαία η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή, στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΘ Α.Ε ;
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Βασίλειος
Τραιφόρος .
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΘ Α.Ε – Ελεγχος ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ)
Επερωτών : Για τoν Περιφερειακό Συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ» ο
Περιφερειακός Σύμβoυλος κ. Παντελής Λασκαρίδης
Γιατί η απορρόφηση των κονδυλίων στην περιφέρειά μας είναι από τις μικρότερες της περιφέρειας
(μόλις 8,4 ενώ σε άλλες φτάνει το 13,4) και που βρίσκονται τα προγράμματα Εδαφικής
Συνεργασίας(Interreg)
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Βασίλειος
Τραιφόρος .
Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων και οδοιπορικών αιρετών και υπαλλήλων της ΠΑΜΘ .
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης
Καραλίδης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.
Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
έτους 2018.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και
Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .
Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4.1.
4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινής ρύθμισης κυκλοφοριακών συνθηκών – εργοταξιακής
σήμανσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Σαμοθράκης στη θέση ΑΠΑΤΣΑΝΑΔΕΣ του έργου:«Επείγουσα
προσωρινή παράκαμψη για την αποκατάσταση της οδικής επικοινωνίας στη θέση “ΑΠΑΤΣΑΝΑΔΕΣ”
της νήσου Σαμοθράκης»
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
4.2.

Εγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για
την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή –
Αρριανά», ΥΠΟΕΡΓΟ : «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού
Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά»
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης .
5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση
επιτροπής αρμοδιότητας του B΄Λ / Τ Πόρτο Λάγος .
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Σωτήριος Μποταίτης
Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση
γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
πλοίων» αρμοδιότητας του B΄Λ/Τ Πόρτο Λάγος .
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Σωτήριος Μποταίτης .

Oρισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο όργανο για την
διαχείριση προορισμού της Π.Α Μ Θ.
Εισηγητής :Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 59/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον
ορισμό νέου μέλους, ως προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚ Ξάνθης .
Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα.
Ζωή Κοσμίδου.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Εγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε Καβάλας και του Δήμου Παγγαίου για την από
κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Παγγαίου.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
On Air Media Group

On Air Media Group

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.