facebook

Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
Recent

Επιτήρηση από την Περιφέρεια για Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά των προβάτων
Με δύο ανακοινώσεις η Διεύθυνση κτηνιατρικής γνωρίζει στους παραγωγούς της κτηνοτροφίας ότι θα πρέπει να έχουν τον νου τους για τις εξωτικές νόσους των ζωντανών τους και υπενθυμίζει σε αυτούς που έχουν ζωικές μονάδες μέσα σε οικισμούς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την έναρξη του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος για τα εξωτικά νοσήματα, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Από 9/11/2017 εφαρμόζεται σε όλη την Περιφέρεια πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας από τα εξωτικά νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά των προβάτων

Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει:
στην διαρκή και μόνιμη συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων και των Κτηνιατρικών Αρχών(Κ.Α) για την επιτήρηση, έγκαιρη διάγνωση και άμεση λήψη μέτρων για τα παραπάνω νοσήματα

Στην συνεχή και αμφίδρομη ενημέρωση των Κ.Α, των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκομένων φορέων για την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές χώρες και τους κινδύνους που μας απειλούν

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες βοοειδών και αιγοπροβάτων της Περιφέρειας ως εξής:

Α. Βοοειδή
Επιλέγονται δέκα πέντε(-15-) διαφορετικές κάθε μήνα εκτροφές και εξετάζονται σε αυτές κλινικά 20 τουλάχιστον ζώα για ύπαρξη ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων. Θα εξετάζονται δηλαδή κλινικά ανά μήνα 300 ζώα(15εκμ Χ 20 ζώα) και ετησίως 3600 ζώα.

Β. Αιγοπρόβατα

Επιλέγονται δέκα πέντε(-15-) διαφορετικές κάθε μήνα εκτροφές και εξετάζονται σε αυτές κλινικά 20 τουλάχιστον ζώα για ύπαρξη ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων. Θα εξετάζονται δηλαδή κλινικά ανά μήνα 300 ζώα(15εκμ Χ 20 ζώα) και ετησίως 3600 ζώα

Από τις μονάδες αιγοπροβάτων θα λαμβάνονται επιπλέον τέσσερα δείγματα αίματος για ορολογική εξέταση. Θα εξετάζονται δηλαδή ορολογικά ανά μήνα 60 ζώα(15εκμ Χ 4 ζώα) και ετησίως 720 ζώα

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται επίσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στα νησιά μας απέναντι από τα Τουρκικά παράλια

Για την υλοποίηση του προγράμματος προσελήφθησαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ 6 κτηνίατροι (εποχικό προσωπικό) με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες και δυνατότητα ανανέωσης όσο διαρκεί το πρόγραμμα

Όταν ένας κτηνοτρόφος αντιληφθεί την ύπαρξη ύποπτων συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων στη μονάδα:

Επισημαίνουμε πως το πρόγραμμα δεν υποκαθιστά ούτε και αντικαθιστά τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Ως εκ τούτου όταν ένας κτηνοτρόφος αντιληφθεί την ύπαρξη ύποπτων συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων στη μονάδα, θα πρέπει:

Να καλέσει ΑΜΕΣΑ το Αγροτικό Κτηνιατρείο στο οποίο υπάγεται.

Να κρατήσει τα ζώα περιορισμένα στις εγκαταστάσεις και να μην τα βγάλει για βοσκή

Απαγορεύει την είσοδο στην εκμετάλλευση ατόμων, οχημάτων, εργαλείων ξένων προς αυτή

Αλλάζει ρούχα και υποδήματα όταν εγκαταλείπει την εκμετάλλευση και δεν επισκέπτεστε άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή σημεία συνάντησης κτηνοτρόφων.

Δεν ανταλλάσει ζώα, οχήματα, εργαλεία με άλλους κτηνοτρόφους

Πληροφορεί άμεσα το Κτηνιατρείο της περιοχής του , για πιθανό ύποπτο κρούσμα που παρατήρησε σε άλλα κοπάδια ή για τυχόν παράνομες μετακινήσεις ζώντων ζώων, χορτονομής , προϊόντων ζωικής προέλευσης κλπ.

Εφαρμόζει όλες τις οδηγίες και υποδείξεις των Κτηνιατρικών Αρχών σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Το παρόν πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα των Κτηνιατρικών Αρχών, των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εισβολής κάποιου από τα παραπάνω νοσήματα στον τόπο μας. Σε περίπτωση δε εμφάνισης ενός εξωτικού νοσήματος η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση λήψη των περιοριστικών μέτρων θα συμβάλουν αποφασιστικά στην εκρίζωση του, στην προστασία του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου, του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και σε τελική ανάλυση στην οικονομία της περιοχής και της χώρας.

: «Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός οικισμών »

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που διατηρούν ενεργές σταυλικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων οικισμών ή πλησίον αυτών, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 940/81279 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2741/Β’/04 Αυγούστου 2017), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 109/ 122248/ 17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος για θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Αιτήσεις προς ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης υποβάλλονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επισημαίνεται ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4-12-2017.

Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α
Νικόλαος Κολάτσος
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.