Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

ΣΚΑΝΔΑΛΟ Κέντρο Πολιτισμού δήμου Ξάνθης, δεν φταίμε εμείς αλλά ο …. ΣΥΡΙΖΑ

Το Κέντρο Πολιτισμού του δήμου Ξάνθης με δελτίο τύπου που διένειμε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 προσπαθεί να δικαιολογήσει τα … αδικαιολόγητα, αφήνοντας περισσότερα ερωτηματικά απ’ ότι έχει την πρόθεση να απαντήσει και να διασκεδάσει από τα όποια ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί.
Τα “κενά” είναι πολλά. 

Ποιος λέει αλήθεια για το τελικό ποσό; Το Κέντρο Πολιτισμού ή ο manager του κ. Παπακωσταντίνου, ότι η αμοιβή ήταν τελικά…8.000€; Είναι υπαρκτή η εταιρεία πόσο χρόνο και που εδρεύει;

Ποιες οι “απαραίτητες ενέργειες” και από ποιους/ες έγιναν; Δηλαδή δεν έχει την ευθύνη η διοίκηση του Κ.Π.; ή το Δ.Σ. που ενέκρινε τις εισηγήσεις; 
Υπάρχουν έγγραφες οι εισηγήσεις προς το Δ.Σ.; 
Μετά τις δηλώσεις στον ηλεκτρονικό τύπο από πλευράς εταιρίας και manager Παπακωσταντίνου, θα διερευνήσει ο δήμος Ξάνθης …. Τι συνέβει τελικά; Ή μήπως είναι σε πλήρη γνώση το “τι συμβαίνει” και του Δημάρχου Ξάνθης κου Δημαρχόπουλου;

Ανικανότητα ή ελλιπής αντίληψη του ρόλου και των υποχρεώσεων ως διοίκηση σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαχειρίζεται Δημόσιο Χρήμα;

Έχει άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με την περίπτωση “Παπακωσταντίνου” τελευταία στο Κ.Π.; 
Εν τέλει το να στηρίξει ο δήμος Ξάνθης εταιρεία που «βρίσκετε» στην Βουλγαρία, δεν φταίει αυτός αλλά ο ….ΣΥΡΙΖΑ ! ! !  

Το κείμενο από το Κέντρο Πολιτισμού(Κ.Π.)  :
«Στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Γιορτών Παλαιάς Πόλης στην Ξάνθη, το Κέντρο Πολιτισμού ( Κ.Π.) δέχθηκε δεκάδες αιτήματα από καλλιτεχνικά γραφεία για την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών στις παραπάνω εκδηλώσεις.

 Ένα από τα αιτήματα αυτά ήταν από την εταιρεία The Brain Co Southeast Europe Ltd η οποία μας πρότεινε μια σειρά από καλλιτέχνες ένας εξ αυτών ήταν το καλλιτεχνικό σχήμα του Βασίλη Παπακωσταντίνου. Το Κ.Π. έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ήρθε σε επαφή με την συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι μιας πιθανής συνεργασίας.

Στις 17 Ιουνίου 2015 με εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του Κ.Π. εγκρίθηκε το πρόγραμμα των Γιορτών Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης οπότε παράλληλα και η συνεργασία με την παραπάνω εταιρεία για την πραγματοποίηση μιας συναυλίας με το καλλιτεχνικό σχήμα του Βασίλη Παπακωσταντίνου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια περίπου μια ημέρα μετά.

Στις 20 Αυγούστου 2015 υπογράφηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια εφορία το συμφωνητικό μεταξύ του Κ.Π. και της εταιρείας όπου καθορίζονται  οι όροι της συγκεκριμένης συμφωνίας και το κόστος της συγκεκριμένης συναυλίας. Το ποσό ανερχόταν στα 16.500 χιλ. ευρώ (άρθρο 3.1, συμφωνητικού), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στο ποσό αυτό σύμφωνα με το συμφωνητικό (άρθρο 3.1.2) περιλαμβάνεται η προπαρασκευή του προγράμματος από τον ανάδοχο, η αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος (άρθρο 3.1.3.) η εργολαβική αμοιβή, το διοικητικό κόστος, τα αναλώσιμα καθώς και τα μεταφορικά έξοδα και η διαμονή και η διατροφή του σχήματος και των συνεργατών τους.

Με πρωτοβουλία των υπηρεσιών του Κ.Π. κάτι που το συμπεριλάβαμε και στο συμφωνητικό (άρθρο 3.4) ενημερώσαμε την εφορία και ζητήσαμε δήλωση Αποφυγής διπλής φορολογίας πριν την έναρξη της εμφάνισης και την αντίστοιχη τιμολόγηση.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης το χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατατέθηκε για έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίθηκε προς πληρωμή στις 15-10-2015.  Η πληρωμή θα γινόταν με τραπεζική συναλλαγή και, λόγω επιβολής των capital controls, η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και έγινε, ώστε να ολοκληρωθεί η τραπεζική συναλλαγή (9-11-2015). Όλα τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται στην υπηρεσία και είναι στην διάθεση οποιουδήποτε τα αναζητήσει.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι υπηρεσίες του Κ.Π. έκαναν όλες τις  απαραίτητες ενέργειες και τηρήθηκαν κατά γράμμα όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Το θέμα περί ηθικής είναι κάτι που σίγουρα έχει πολλές πτυχές και δεν θα μπορούσε το Κ.Π. να απαντήσει αλλά ίσως είναι καλύτερα να απαντήσουν αυτοί που εξανάγκασαν τους τελευταίους μήνες 65.000 ελληνικές επιχειρήσεις να μετακομίσουν στην γειτονική Βουλγαρία. 
Για το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, ΛΥΡΑΤΖΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος, Ξάνθη, 14.1.2016»

ThrakiToday.com

ThrakiToday.com

Από το Blogger.