Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

 Αμέσως μετά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αναμένεται έως σήμερα το απόγευμα, ενδεχομένως αύριο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα ξεπερνούν τις 4-5 , προκειμένου "να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο", τονίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη σημείωσε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσής της, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα τοπίο καθαρό και διαφανές, όπως αρμόζει για τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι οι συχνότητες».

Επιπλέον, η κυβερνητική εκπρόσωπος επισήμανε ότι «ο αριθμός των αδειών θα είναι μικρός, προσαρμοσμένος στους όρους της ελληνικής αγοράς».

Το νομοσχέδιο έχει ήδη διαβιβάσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη οικονομική έκθεση.

Τι θα περιλαμβάνει

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα βγουν σε δημοπρασία τέσσερις άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Κάθε εγγυητική επιστολή που θα συνοδεύει την άδεια καναλιού γενικής στόχευσης θα τιμάται 8.000.000 ευρώ και θα έχει διάρκεια 10 έτη με το κόστος να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στα 40 εκατ. ευρώ, αποπληρούμενα σταδιακά στο βάθος της δεκαετίας.

Το minimum των εργαζομένων που θα απασχολούνται (δημοσιογράφοι, διοικητικοί, τεχνικοί, ηθοποιοί, μουσικοί γενικώς καλλιτέχνες) δεν θα ξεπερνά τους 400, αριθμός πολύ χαμηλότερος αυτών που εργάζονται ήδη στα κανάλια εθνικής εμβέλειας (Mega: 528, ΑΝΤ1: 659, Alpha: 600, Star: 500, ΣΚΑΙ: 450 κ.ά.).

Σύμφωνα με το αιτιολογικό του νομοσχεδίου η κυβέρνηση στοχεύει:

- Στη νομιμότητα της λειτουργίας των παρόχων περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

- Στη διασφάλιση της πολυφωνίας

- Στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και στη δραστηριοποίηση υγιών οικονομικά επιχειρήσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε.

- Στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης.

- Στην παροχή ποιοτικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί από το Ε.Σ.Ρ. , δυνάμει της οποίας θα χορηγηθούν οι άδειες ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και θεματικού περιεχομένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Μ.Μ.Ε. στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια , καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία ορίζεται στα 10 έτη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί τις οριζόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό , τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την κτηριακή υποδομή και το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου προγράμματος. Ρυθμίζονται επίσης κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιριών καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή της στην κάθε εταιρία. Τέλος επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων και των μετόχων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου.

Με τον απευθείας καθορισμό του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας της αδειοδότησης από το νόμο, χωρίς τη μεσολάβηση της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, επιταχύνεται η διαμόρφωσή του, ώστε να ρυθμιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η δραστηριότητα των ψηφιακών παρόχων περιεχομένου. Στην προκήρυξη που θα εκδώσει το Ε.Σ.Ρ. θα προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών και ιδίως ο ειδικότερος τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια , ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων καθώς και το πως θα καταβληθεί το τίμημα από τους υπερθεματιστές. Καθορίζονται επίσης οι όροι και το περιεχόμενο των χορηγούμενων αδειών , ενώ τίθενται και ειδικοί λόγοι ανάκλησής τους που σχετίζονται με την διατήρηση από τους αδειούχους των προϋποθέσεων βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε η άδεια, όπως η μη διατήρηση ιδίων κεφαλαίων, ελάχιστου προσωπικού και περιεχομένου εκπεμπόμενου προγράμματος.

Στο δεύτερο κεφάλαιο διασφαλίζεται η ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί ως θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε. Η δημιουργία της Α.Ε. «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής - ΕΡΤnet A.E.», βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ (άρθρο 2 του Ν.4324/2015 - ΦΕΚ Α΄ 44) κι έρχεται να συνεισφέρει στην υλοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα». Το γράμμα και το πνεύμα των κανόνων που σχετίζονται με την υποχρέωση παροχής τηλεοπτικού προγράμματος ως δημόσια υπηρεσία με την ουσιαστική και λειτουργική έννοια του όρου υπηρετείται από το σύνολο των διατάξεων του Ν. 4324/2015 και συμπληρώνεται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου. Το παρόν σχέδιο νόμου διασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες υποδομές δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (α) σε κάθε περιοχή της χώρας και (β) με όρους που διασφαλίζουν ισότιμη και δίκαια πρόσβαση στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε όλους τους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου. Ο διαχωρισμός του παρόχου δικτύου από τον πάροχο του περιεχομένου είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλισθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα του παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ταυτόχρονα η διαφοροποίησή του από την μητρική ΕΡΤ Α.Ε. Η παρέμβαση που πραγματοποιείται με το παρόν σχέδιο νόμου κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί και να διασφαλισθεί ένα περιβάλλον πραγματικού ανταγωνισμού με σεβασμό τόσο στις συνταγματικές διατάξεις όσο και στο κοινοτικό κεκτημένο. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στοχεύει στην καταπολέμηση μονοπωλιακών δομών της αγοράς που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε ένα στοιχειώδες επίπεδο υπηρεσιών για το σύνολο της επικράτειας, πολύ δε μάλλον στις παραμεθόριες περιοχές, για προφανείς λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας.

Στο τρίτο κεφάλαιο τροποποιείται ο Ν. 4070/2012 με έμφαση στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής, στον εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και στην διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της και στην λογοδοσία των μελών της. Κεντρικός στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η προστασία του χαρακτήρα της ΕΕΤΤ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ώστε να μπορεί να διαδραματίζει με επιτυχία το ρόλο του ρυθμιστή της εθνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων. Προκειμένου να ακολουθηθεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη, αλλά και να υπάρξει μια εθνική πολιτική για τις τηλεπικοινωνίες που να διατηρεί την αγορά μακριά από στρεβλώσεις και φαινόμενα αδιαφάνειας, θα πρέπει και η ίδια η ρυθμιστική αρχή να μπορεί να λειτουργεί κατά τον πλέον διαφανή τρόπο. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να υπάρξει επικαιροποίηση του νομοθετικού της πλαισίου με έμφαση στην αύξηση της λογοδοσίας των μελών της και την δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων στη λειτουργία της. Για τους λόγους αυτούς θεσπίζεται μια πειθαρχική διαδικασία που είναι πραγματικά λειτουργική, ανεξάρτητη και αποτελεσματική, ένα πλαίσιο κανόνων σε σχέση με τη λειτουργία της που διασφαλίζει την πραγματική της ανεξαρτησία από τους παράγοντες της αγοράς και, τέλος, πραγματοποιείται η σύσταση και λειτουργία της πειθαρχικής επιτροπής κατά τρόπο διαφανή, απλό και λειτουργικό. Η νομοθετική αυτή παρέμβαση καθίσταται επιτακτική εάν λάβουμε υπόψη μας τις δυσλειτουργίες που έχει εμφανίσει μέχρι τώρα ο Ν. 4070/2012 στην εφαρμογή της και η σχεδόν παντελής έλλειψη δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία της ΕΕΤΤ. Άμεσο αποτέλεσμα της θεσμικά στρεβλωμένης λειτουργίας της ΕΕΤΤ είναι η καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των τρεχόντων εργασιών της και η δημιουργία σοβαρών αμφιβολιών σε σχέση με την πραγματική ανεξαρτησία των μελών της, προβλήματα που αντανακλούν στον τρόπο ρύθμισης της αγοράς ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, δικτύων και περιεχομένου. Επιπλέον, η παντελής έλλειψη καθορισμένου πλαισίου πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών της ΕΕΤΤ καθώς και συγκεκριμένης και αποτελεσματικής διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας του πειθαρχικού συμβουλίου της ΕΕΤΤ έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό κενό νόμου με άμεσες συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ. Στο τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από την εκτέλεση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα καταβολής του Φ.Π.Α. και της απρόσκοπτης προόδου των διαγωνιστικών διαδικασιών στις αναθέσεις μελετών και δημοσίων έργων (Ν.3669/2008 και Ν.3316/2015) καθώς και θέματα που αφορούν τους αυτοκινητιστές, από την έλλειψη λειτουργίας σε όλα τα καθορισμένα σημείων των εγκεκριμένων μελετών των κλειστών αυτοκινητοδρόμων των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. 

ThrakiToday.com

ThrakiToday.com

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.