GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Το 2025 θα ολοκληρωθεί ο νέος Περιφερειακός της Αλεξανδρούπολης

Το 2025 μεταφέρεται η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση του πρόχωρσε σε επέκταση ...


Το 2025 μεταφέρεται η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Αλεξανδρούπολης. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση του πρόχωρσε σε επέκταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και πλέον η νέα ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι για τις 24 Μαρτίου 2025.

Πρόκειται για την δεύτερη παράταση που παίρνει το έργο. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 23 Δεκεμβρίου 2023. Με την ίδια απόφαση έχουν παραταθεί και οι 5 ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου.

Στη συνέχεια υπήρξε η πρώτη παράταση του έργου για τις 31 Μαϊου 2024 και τώρα η δεύτερη με την οποία το έργο πήρε επιπρόθετο χρόνο 297 ημερών.

Να θυμίσουμε πως το έργο το ανέλαβαε η ΤΕΚΑΛ με ποσοστό έκπτωσης 27,81%. Κατά τη διάρκεια του έργου υπεγράφη και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), συνολικής δαπάνης 12.450.000,00€, (με Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47,65% επί της αρχικής σύμβασης και περιλαμβάνει 8.584.249,70 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 772.582,47 € για απρόβλεπτα, 520.000,00 € για μελέτες, 163.490,41 € για δαπάνη αναθεώρησης και 2.409.677,42 € για δαπάνη ΦΠΑ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η καθυστέρηση απάντησης της ΔΙΣΣΥ/ΟΣΕ επηρέασε:

α) την υποβολή των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής των τεχνικών έργων Γ2 και Γ3 του έργου,

β) την έναρξη κατασκευής των τεχνικών έργων Γ2 και Γ3 του έργου,

  • απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την ενημέρωση- γνωστοποίηση και σύμφωνη γνώμη των εν λόγω τροποποιήσεων από τον ΟΣΕ Α.Ε. , ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και τις απαραίτητες κατά αρμοδιότητα εγκρίσεις τους,
  • δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων. Για τη 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση εκκρεμεί ο ορισμός δικασίμου για την έκδοση αποφάσεως με το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001. Επιπλέον για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται και 2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση που είναι στο στάδιο της σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης κτηματολογίου από τον ανάδοχο,
  • υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και εκκρεμεί η απομάκρυνση των κατοίκων στα τμήματα από Χ.Θ. 1+680 έως Χ.Θ. 1+750 και από Χ.Θ. 1+950 έως Χ.Θ. 2+030, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με ευνοϊκές συνθήκες σε 6 μήνες,
  • υπολείπονται περαιτέρω σε μεγάλα τμήματα του έργου σημαντικές μετακινήσεις ΟΚΩ που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης του έργου,

Ποιο είναι το έργο της Περιφερειακής οδού

Το κόστος του έργου είναι 36 εκατ. ευρώ με το ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο είναι μία σταθερή διεκδίκηση των φορέων της περιοχής καθώς με την υλοποίηση του βελτιώνεται η πρόσβαση προς το λιμάνι της περιοχής.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή πέντε κόμβων, από τους οποίους οι τέσσερις θα είναι ισόπεδοι και ο ένας (στην περιοχή της γέφυρας Μαΐστρου) ανισόπεδος. Θα κατασκευαστούν επίσης δύο υπόγειες διαβάσεις πεζών στο δρόμο της Παλαγίας και του Άβαντα.

Η περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης χωροθετείται στα όρια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αλεξανδρούπολης και αποβλέπει στη διοχέτευση της διερχόµενης κυκλοφορίας από και προς το λιµάνι Αλεξανδρούπολης, το αεροδρόµιο “∆ηµόκριτος”, την Κοµοτηνή, την Εγνατία οδό, χωρίς κυκλοφοριακή επιβάρυνση του αστικού ιστού της πόλης. Στον χώρο του λιµένα (µετά την Χ.Θ 3+542,17), η χάραξη της συνδετήριας οδού έχει καθοριστεί στα πλαίσια των έργων του λιµένα Αλεξανδρούπολης”.

Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη προστιθέμενη αξία για το λιμάνι αλλά και την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία γίνεται επίκεντρο ενεργειακών και μεταφορικών επενδύσεων λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός με μήκος 3,6 χλμ. θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο κάνοντας πολύ πιο γρήγορη την διακίνηση εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα θα ανακουφίζει την επιβαρυμένη λόγω του λιμανιού κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.). Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.

Το αντικείµενο του έργου «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου µε το λιµάνι Αλεξανδρούπολης και του κόµβου σύνδεσης µε τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται:

  • τα µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
  • οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,
  • οι εργασίες σήµανσης- ασφάλισης
  • οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών κ.λ.π.
  • οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους
  • οι εργασίες Ο.Κ.Ω.

Δεν υπάρχουν σχόλια