GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση! «ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας των Κιμμερίων», λόγω ανικανότητας… Τσέπελη!

Χρηματική αποζημίωση χιλιάδων ευρώ ζητεί ως αποζημίωση ο εργολάβος του έργου απο το Δήμο Ξάνθης,  γιατί αθέτησε τις συμβατικές του υποχρεώσε...


Χρηματική αποζημίωση χιλιάδων ευρώ ζητεί ως αποζημίωση ο εργολάβος του έργου απο το Δήμο Ξάνθης,  γιατί αθέτησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μετά την υπογραφή του με τον πρώην δήμαρχο Τσέπελη!


Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο Δήμος δεν εκτέλεσε τις συμβατικές υποχρεώσεις, διαβάστε όλη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης

 Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ένα έργο που επί μήνες «διαφήμιζε» προεκλογικά ο πρώην Δήμαρχος Τσέπελης και αφορά την κατασκευή Πεζογέφυρας στα Κιμμέρια (σ.σ. Επί πρώην Δήμαρχου Μπάμπη Δημαρχόπουλου έπρεπε ήδη να έχει κατασκευαστεί το έργο κατά την δική μας άποψη αλλά ούτε η ανικανότητα της επόμενης δημοτικής αρχής παρά της διακηρύξεις υλοποίησε), τελικά με απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης… ακυρώθηκε η σύμβαση και ο εργολάβος που πήρε το έργο ζήτησε την διάλυση της σύμβασης από το Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης γιατί δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως το να απομακρύνει η ΔΕΥΑΞ τους αγωγούς της ως είχε υποχρέωση και τα υπόγεια δίκτυα της ΔΕΗ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης με αντιδήμαρχο τον γνωστό Αφεντούλη Τσακιρίδη!!)

Μάλιστα όπως αναφέρει ο εργολάβος του έργου στο Δήμο Ξάνθης (σ.σ. Στη φωτογραφία με τον πρώην Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη να συνυπογράφει υπερήφανα το έργο μαζί του!) , θα απαιτήσει και χρηματική αποζημίωση για τις εγκληματικές παραλείψεις της προηγούμενη δημοτικής αρχής Ξάνθης γιατί με τον τρόπο αυτό τον ζημίωσαν και δεν μπόρεσε να εκτελέσει το έργο!!!

Και το πιο ωραίο όλων!!!

Μετά την αίτηση του αναδόχου που ζήτησε την διάλυση της σύμβασης με τον Δήμο Ξάνθης, ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης να γίνει δεκτό το αίτημά του!!! ΟΜΟΦΩΝΑ!

Τι έλεγε ο Δήμος Ξάνθης στις 11 Ιουλίου 2023 με δηλώσεις του πρώην Δήμαρχου της....ανεπάρκειας Μανώλη Τσέπελη στα "παπαγαλάκια" του!  

Δήμος Ξάνθης: Ξεκινούν οι εργασίες στην Πεζογέφυρα Κιμμερίων

11 Ιούλ 2023

 Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης έδωσε σήμερα το μεσημέρι  (σ.σ. 11 Ιουλίου 2023), το «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών της Πεζογέφυρας Κιμμερίων, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Θανάση Εκμεκτσή.

Οι διαδικασίες ξεκινούν, τις επόμενες ημέρες με την κατεδάφιση της υπάρχουσας και την κατασκευή νέας -σύγχρονων προδιαγραφών- Πεζογέφυρας.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένουν οι κάτοικοι των Κιμμερίων εδώ και δέκα χρόνια περίπου.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ιδιαίτερα ευχαριστημένος για την εξέλιξη αυτή, σημείωσε: «Μία ακόμη δέσμευσή μας γίνεται πράξη. Μετά από συστηματική προσπάθεια και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, ξεκινούμε τις εργασίες ενός έργου το οποίο ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα, προασπίζει την ασφάλεια και αναβαθμίζει, τελικά, την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας».

 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!

Διαβάστε αυτούσιο το απόσπασμα του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης!!!! Αλλά και τα άλλα έγγραφα ντοκουμέντα:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/29-2-2024 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. απόφασης: 57 Περίληψη

Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή πεζογέφυρας Κιμμερίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.5390/23-2-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Ιωάννης Δρεμσίζης (Πρόεδρος)

2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης

3) Σταύρος Αμοιράς

4) Ηλίας Ασκαρίδης

5) Ελένη Γιάνναρου

6) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης

7) Νικόλαος Γουναρίδης

8) Χαράλαμπος Ευστρατίου

9) Ιωάννης Ζερενίδης

10) Θωμάς Ηλιάδης

11) Δέσποινα Θεοδωρίδου

12) Στέφανος Ιγιαννίδης

13) Ιπποκράτης Καμαρίδης

14) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν

15) Ηλίας Κοτόπουλος

16) Χρήστος Κυρπόγλου

17) Πασχάλης Λύρατζης

18) Σάββας Μελισσόπουλος

19) Σιαμπάν Μπαντακ

20) Σουά Μπεκήρ Ογλού

21) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ

22) Βασίλειος Παπαδόπουλος

23) Κυριάκος Παπαδόπουλος

24) Χρήστος Παππάς

25) Ελισάβετ Παυλίδου

26) Ιωάννης Πεπονίδης

27) Παναγιώτης Σταυρακάρας

28) Αναστάσιος Ταρενίδης

29) Ιωάννης Τσάπαλης

30) Εμμανουήλ Τσέπελης

31) Μιχαήλ Τσέπελης

32) Μάριος Τσορμπατζίδης

33) Εμμανουήλ Φανουράκης

34) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ινάτς Μουσταφά Ογλού

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ξάνθης Παρθενόπη Κελτσίδου, Ευμοίρου Δήμητρα Φάκα, Γέρακα Τζελαϊδήν Κοτζα, Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης

Γίνεται μνεία, ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Ιπποκράτης Καμαρίδης κατά τη συζήτηση του θ20, Λεβέντ Καρά Οσμάν κατά τη συζήτηση του θ30

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.2201/24-1-2024 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 Την με αρ πρωτ 30816/12-01-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος Την από 15- 01-2024 αναφορά της αν. προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Εισηγούμαι Θετικά, για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ιωάννης Δρεμσίζης (Ακολουθούν υπογραφές) (Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα Ξάνθη 4-3-2024

Με εντολή Δημάρχου

Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Άννα Ανδρέου 

Δεν υπάρχουν σχόλια