GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


ΔΠΘ: Συνέντευξη Τύπου για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβά...


Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΔΠΘ για την άμβλυνση των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών στη Θράκη, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης αποστολής του Πανεπιστημίου και της δράσης του προς όφελος της κοινωνίας της Θράκης.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας.

Ο κ. Μάρης ξεκίνησε αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο, με 50 χρόνια παρουσίας στη Θράκη, σε πέντε πλέον πόλεις της, αναπτύσσοντας όχι μόνο εκπαιδευτικές αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες και αντιλαμβανόμενο την πολυεπίπεδη αποστολή του, περνάει πλέον στην εποχή της άμεσης συνέργειας με την τοπική κοινωνία.

Ξεκινώντας από την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανασυγκρότησης της Θράκης και ιδιαίτερα των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σχεδίασε την παρέμβασή του που αναμένεται σύντομα να εγκριθεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, την οποία ονόμασε “DUTH to the people”.

  • Η παρέμβαση διακρίνεται σε δύο ειδών δράσεις:

Οι δράσεις “από πάνω προς τα κάτω” (top down) με τις οποίες θα υποστηρίξει την έρευνα για το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία, τη διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα, καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών , στα παρακάτω πεδία¨

– Φυσικό περιβάλλον με έμφαση σε έργα στοπεριβάλλον και στις υποδομές με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

– Τοπική οικονομία με έμφαση στην ενίσχυση ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα μετά τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών

– Διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών

– Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές

Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν σε έργα/δράσεις που κατά προτεραιότητα, αλλά όχι αποκλειστικά, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο. Οι προτάσεις που θα συγξκεντρωθούν θα ιεραρχηθούν από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης και το Συμβούλιο Διοίκησης του ΔΠΘ και θα κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας και στα αρμόδια Υπουργεία.

  • Οι δράσεις “από κάτω προς τα πάνω” (bottom up)

Με δεδομένο ότι το ΔΠΘ είναι κοινωνικά ευιασθητοποιημένο Πανεπιστήμιο, σχεδιάζεται η προκήρυξη έργων με στόχο την ενίσχυση υλοποίησης έργων ή δράσεων από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ, για τον περιορισμό των συνεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από καθηγητές του ΔΠΘ θα αξιολογηθούν με βάση την επιστημονική και κοινωνική απήχησή τους και την υψηλή επιστημονική ποιότητά τους.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα κριθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από 3 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Στη δεύτερη φάση οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα αξιολογηθούν από διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης εκπροσώπων φορέων της Θράκης. Με αυτό τον τρόπο, η τοπική κοινωνία θα αποφασίσει τι έχει προτεραιότητα ώστε να υλοποιηθεί.

Προβλέπεται η έγκριση έως πέντε προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) με το μέγιστο ποσό των 10.000 € έκαστη, και θα έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια 6 μήνες.

Όπως τόνισε ο κ. Μάρης, είναι σημαντικό διότι για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο κάνει συμμέτοχους όλους τους φορείς, με αφορμή την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της Θράκης.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου η οποία ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο ξεκινά μια στρατηγική προσπάθεια που προσβλέπει να γίνει θεσμός, δηλαδή να εξασφαλίσει από το αρχικό στάδιο τη συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις του, καλώντας εκπροσώπους της να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων με βάση το αποτύπωμα που θέλουν να έχουν αυτές οι δράσεις στην περιοχή. Τόνισε ότι εισάγεται ένας καινούριος τρόπος συνεργασίας και διαβούλευσης μέσω της επικοινωνίας με τους φορείς και της εκπαίδευσης των ανθρώπων, και ότι το πανεπιστήμιο παρουσιάζεται, ανοίγει, καλώντας τους πολίτες να έλθουν και να αποφασίσουν για τις δράσεις που τους αφορούν. Η συμμετοχή της κοινωνίας έδωσε το όνομα στη στρατηγική του πανεπιστημίου “DUTH to the people”.

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας, ανέφερε ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο χώρας ένα Πανεπιστήμιο κάνει προσπάθεια να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι ώστε να συναποφασιστεί το σχέδιο δράσης που θα έχει αντίκτυπο στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο, καθώς η έρευνα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στόχος, μέσα από εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν οι πολίτες, είναι να προκύψει ευδιάκριτα ότι η τελική φάση θα είναι επιλογή της κοινωνίας και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας και ανατροφοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια