GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Τοποθέτηση για την προγραμματισμένη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ΔΙΑΜΑΘ ΑΑΕ

  Συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕΕ, που έρχεται προς έγκριση 4 μήνες μετά α...

 

Συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕΕ, που έρχεται προς έγκριση 4 μήνες μετά από την ημερομηνία που υποθετικά ξεκινά η έγκρισή της. Συζητάμε το θέμα 15 μέρες αφότου έχει ξεκινήσει η μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου μας στην Αλεξανδρούπολη και όχι στον ΧΥΤΑ της Ξάνθης, λόγω υπερκορεσμού του, και 2 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση – καταγγελία που βγάλαμε ως Λαϊκή Συσπείρωση για την μεταφορά προσωπικού του ΧΥΤΑ του ΣΔΑΝΞ στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Η νέα προγραμματική σύμβαση κινείται πλήρως στην ράγες της ιδιωτικοποίησης στην διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων, μέσω των ΣΔΙΤ και της υγειονομικής ταφής. Η επιλογή των μεθόδων επεξεργασίας των απορριμμάτων με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου, που οδηγεί σε λύσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία των λαϊκών στρωμάτων. Η μετατόπιση του αυξημένου κόστους διαχείρισης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας με τριπλασιασμό, περίπου, των ανταποδοτικών τελών εξαιτίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, ντόπιων και ξένων, που μετέχουν στο μοίρασμα της πίττας αλλά και των νέων φορομπηχτικών μέτρων και πολιτικών που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο όνομα της ευρωενωσιακής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, προκειμένου για τα σκουπίδια, «πληρώνει όσο πετάει».

Είναι επίσης γνωστό ότι με τον τελευταίο περιβαλλοντικό νόμο και τον νόμο για το “Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων – Ανακύκλωση” (νόμοι 4843/2021και 4819/2021), προβλέπεται ότι η ανακύκλωση στην πηγή και οι μπλε κάδοι, καθώς το 70% περίπου των υλικών που ανακυκλώνονται μέσω αυτών, αποτελείται από χαρτί-χαρτόνι και ως βιοαποδομήσιμο υλικό θα επιτρέπεται η διαλογή του από κοινού με τα βιοαπόβλητα των νοικοκυριών!

Οι εξελίξεις αυτές μαζί με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) που προβλέπει διαχείριση σύμμεικτων (ανακατεμένων) απορριμμάτων, φέρνουν πιο κοντά την καρκινογόνο καύση. Καθότι με τη μηχανική διαλογή, παράγονται κακής ποιότητας ανακτώμενα υλικά, καθώς και το δευτερογενές καύσιμο RDF, με την καύση του οποίου γίνεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες ενεργοβόρων μονάδων (τσιμεντοβιομηχανία, λιπασματοβιομηχανία κτλ).

Όλα στην σύμβαση που φέρνεται σήμερα είναι κομμένα και ραμμένα στην κατεύθυνση που όλες οι κυβερνήσεις, οι Τοπικές και Περιφερειακές διοικήσεις υλοποίησαν απαρέγκλιτα την πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου και οδήγησαν συστηματικά στην απαξίωση υποδομών και εξοπλισμού στην έλλειψη προσωπικού και στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και στην μεγέθυνση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και το χαράτσωμα του λαού.

Πέρα από τα παραπάνω, η σύμβαση περιλαμβάνει τερατώδης όρους. Αναφέρω επιγραμματικά ότι στην σύμβαση προβλέπεται η υποχρέωση του ΔΞ, της συντήρησης, των τελών κυκλοφορίας, της ασφάλισης, του τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), την αποκατάσταση βλαβών ή απώλειας των οχημάτων και τεχνικών μέσων της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ! Επίσης προβλέπει για την απασχόληση προσωπικού, ότι είναι δυνατή η διάθεσή του από τον έναν φορέα στον άλλον, φυσικά με την καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων, ωραρίων, ειδικοτήτων, καθηκόντων που απορρέουν από την ΣΣΕ των εργαζομένων.

Η πρότασή μας ως Λαϊκή Συσπείρωση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, με κοινωνική ιδιοκτησία, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεραιότητες του σχεδιασμού πρέπει να είναι:

·  Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

·  Επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση).

·  Ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.

·  Απαγόρευση κατηγορηματικά της μεθόδου της καύσης.

·  Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

·  Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.

·   Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα.

·   Χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Ξάνθης

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια