GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Η ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

Η ΞΑΝΘΗ ΑΛΛΙΩΣ


ΠΑΜΘ: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισµό του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ)

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11- 5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που συγκροτ...


Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-

5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που συγκροτήθηκε με την

65/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι

προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισµό

έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας

και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος

μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να

έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Σηµειώνεται ότι από τα έντεκα (11) µέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) πρέπει να είναι

καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που

εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα δε

υπόλοιπα µέλη να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και

επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση

και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο

φορά.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία

συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από

τα συνηµµένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα

δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:

periferiarxis@pamth.gov.gr ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα

ταχυδρομείου) στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132

Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από

14-7-2022 έως και 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΛ2Ι7ΛΒ-ΥΞΛ),

στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ (pamth.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της

Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια