GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

Να επέμβει ο Οικονομικός Εισαγγελέας στο Δήμο Ξάνθης – Χιλιάδες ευρώ σε αναθέσεις ημετέρων για φιέστες!

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης δεν λαμβάνονται υπόψη απο κανένα θεσμικό όργανο...


Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης δεν λαμβάνονται υπόψη απο κανένα θεσμικό όργανο...

Την αναγκαιότητα επέμβασης του Οικονομικού Εισαγγελέα στο Δήμο Ξάνθης, με τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών και την παύση κάθε εκροής χρημάτων προς τρίτους πλην μισθοδοσίας και παγίων αναγκών, εκφράζουν σύσσωμοι οι εκλεγμένοι συνδυασμοί καθώς και πλήθος πολιτών, που βλέπουν τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει!

Σύμφωνα με τις – καθημερινές πλέον καταγγελίες τόσο του κου Δημαρχόπουλου όσο και των κ.κ. Μελισσόπουλου και λοιπών συνεργαζόμενων – ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μανώλης Τσέπελης, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος για απευθείας αναθέσεις έργων παροχής υπηρεσιών, χωρίς φυσικά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή τύποις της οικονομικής επιτροπής στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, προβαίνει σε χρήση δημοτικού χρήματος, είτε απο το ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους), είτε απο άλλες πηγές άμεσης ή έμμεσης χρηματοδότησης, για να προβάλλει τον εαυτό του, να οργανώσει εκδηλώσεις αμφιβόλου αποτελέσματος για το Δήμο, να εκδώσει και να κυκλοφορήσει έντυπα – βίντεο και φωτογραφίες, που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα απαιτούνταν.

Επίσης, δια μέσω του Κέντρου Πολιτισμού, της ΔΕΥΑΞ, άλλων Νομικών Προσώπων Δ.Δ. του Δήμου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου επίσης, ακόμη και με έμμεση χρηματοδότηση Συλλόγων ή ανάθεση σε ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ, ο κ. Τσέπελης μοιράζει χρήματα προκειμένου να εξασφαλίσει εν προκειμένου την θετική γνώμη των τοπικών ΜΜΕ, όσο και συγκεκριμένων φιλικών του προσώπων, με ίδιο τόπο καταγωγής ή συμφερόντων.

  • ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απο τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών κατήργησε – εγκληματικά – το όριο αναθέσεων αλλά και τον έλεγχο των δαπανών απο το Ελεγκτικό Συνέδριο, φυσικό ήταν τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι συν αυτώ, να αρχίσουν το “πάρτυ” με το δημοτικό χρήμα! Πάρτε μία γεύση:

-Εκατοντάδες προμήθειες με απευθείας αναθέσεις, με την επίκληση επείγοντος χαρακτήρα, σε τιμές συχνά πολύ υψηλότερες από εκείνες του Παρατηρητηρίου τιμών με συνέπεια την επιβάρυνση του δημοτικού προύπολογισμού σε χιλιάδες ευρώ.

-Δαπάνες για προμήθεια  φυτών, γλαστρών, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, γεύμα, ενοικίαση ΙΧ. Αντίστοιχες εκδηλώσεις και δαπάνες  με ειδικές συμβάσεις-προμήθειες, μολονότι υπήρχαν ήδη σχετικές συμφωνίες σε ισχύ.

-Χιλιάδες ευρώ αναθέσεων για παραγωγή βίντεο, φωτογραφιών, διάδοσης μηνυμάτων για τον κορονοϊό μέσω εφαρμογών ίντερνετ στους Ρομά (!!!!).

-Χιλιάδες ευρώ αναθέσεων, για αντικατάσταση και επισκευή πάρκων και χώρων αναψυχής, έργων που αποπληρώθηκαν μόλις το 2019 και παραδόθηκαν το ίδιο έτος.

Και να ήταν μόνον αυτά;

  • ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΕΥΑΞ, Στέγη Πολιτισμού, Κέντρο Πολιτισμού, Οργανισμοί και τόσα άλλα νομικά πρόσωπα που χρηματοδοτούνται είτε με Προγραμματικές Συμφωνίες, είτε με απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου, ακόμα και με αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έρχονται και ακολουθούν εντολές του κου Τσέπελη για να υλοποιήσουν επίσης αναθέσεις προς τα ίδια πρόσωπα, για τις ίδιες σχεδόν πράξεις, διοχετεύοντας κατά αυτό τον κεκαλυμμένο τρόπο χρήμα τόσο στα φιλικά του ΜΜΕ, όσο και σε ημετέρους προσωπικούς φίλους, στους οποίους έχει αναθέσει την πολιτική του επικράτηση και συντήρηση ο Δήμαρχος Ξάνθης.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι ΚΑΝΕΙΣ Πρόεδρος, Διευθυντής, Διαχειριστής όλων των προαναφερομένων Ν.Π. έχει φέρει αντίρρηση και έχει ζητήσει το “ΕΝΤΕΛΕΣΘΑΙ” του Δημάρχου για να είναι έστω και τυπικά εντάξει απέναντι στο νόμο και τους πολίτες!

Με λίγα λόγια, η απόλυτη πειθαρχία (;) ακόμα και των υπαλλήλων, υποβοηθά το παράνομο όργιο αναθέσεων του Δημάρχου Ξάνθης.

  • ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ο πρόσφατος νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36) τροποποίησε σε πολλά σημεία το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ)».

Σε ορισμένα σημεία, η νομοθεσία ήδη εφαρμόζεται από τις 9.3.2021, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολλές διατάξεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1.6.2021. Στις νέες αυτές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις για τις απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και μελετών.

Με το νόμο 4782/2021 το ποσό των απευθείας αναθέσεων αυξάνεται από τις 20.000,00 στις 30.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), ενώ δημιουργείται μια νέα κατηγορία δαπανών: οι δαπάνες έως 2.500,00 ευρώ. 

  • Εάν η κατηγορία δαπάνης είναι έως 2.500,00 € (άνευ ΦΠΑ):

οι πληρωμές θα εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

  • Εάν η κατηγορία δαπάνης είναι από 2.500,01 € έως 30.000,00 € (άνευ ΦΠΑ):

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συμπληρώνει το Έντυπο 18Α «ΑΙΤΗΜΑ για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (για δαπάνες από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ) και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το υποβάλλει στο πρωτόκολλο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ.

  • Το έντυπο αυτό:

– θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία των υποψηφίων προμηθευτών στους οποίους απευθύνεται (τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές για όλες τις δαπάνες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία).

– αναρτάται από την υπηρεσία στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Μετά την ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αποστέλλονται οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών στον ΕΥ, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την ανάρτηση του εντύπου Ε18Α στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Βάσει των προσφορών που θα υποβληθούν, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συντάσσει το Έντυπο 18Β «ΑΙΤΗΜΑ για ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (για δαπάνες αξίας από 2.500,01 έως 30.000,00 πλέον ΦΠΑ)», τις επισυνάπτει σε αυτό και το υποβάλλει στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Από την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, εξαιρείται η κατηγορία δαπάνης  εξόδων λοιπών δημοσιεύσεων (λογιστικός κωδικός 64.09.99) και οι συμμετοχές σε συνέδρια (εντάσσονται στον λογιστικό κωδικό 64.98.00).

Η υπογραφή συμφωνητικού είναι υποχρεωτική για κάθε προμήθεια ειδών/ παροχή υπηρεσιών, η οποία εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) άνευ ΦΠΑ.

Η παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών αφορά σε όλες τις δαπάνες της κατηγορίας από 2.500,01 € έως 30.000,00 € (άνευ ΦΠΑ), πιστοποιείται με το Έντυπο 21Α (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), το οποίο υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και συνοδεύει το Έντυπο 10 (ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ).

Στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν αναρτηθεί τα νέα έντυπα (Ε18Α, Ε18Β, Ε21Α) σύμφωνα με τα παραπάνω.

  • ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Είναι αναγκαίο, τόσο για τη διαφάνεια όσο και για την ουσία, ο κ. Δήμαρχος Ξάνθης, να δώσει στη δημοσιότητα, όλο τον κατάλογο των αναθέσεων που έχει προβεί ο ίδιος αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, προκειμένου να λάβει γνώση ακόμη και ο πιο απλός δημότης για την διάθεση του δημοτικού χρήματος, για το οποίο φορολογείται, και δεσμεύονται ακόμη και τραπεζικοί του λογαριασμοί εάν δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην εξόφληση των υποχρεώσεών του προς το Δήμο.

Ενώ αντίθετα ο Δήμος, είναι σε θέση, ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ να διαθέτει κατά την πρόθεση και διάθεση του Δημάρχου, το δημοτικό χρήμα, σε αρεστούς, σε ημέτερους, σε φίλους και πολιτικούς ή επαγγελματικούς “συγγενείς”!

  • ΘΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ;

Κατόπιν όλων αυτών που σήμερα γράφουμε, αλλά και όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια της επικυριαρχίας του κου Τσέπελη και των συν αυτώ συνεργαζόμενων πολιτικών, θα επέμβει τελικώς ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ως έχει χρέος, τόσο εκ της φύσεως του λειτουργήματος που ασκεί, όσο και εκ της θέσεως και του αντικειμένου του εγκλήματος που είναι υπεύθυνος να διερευνήσει;

Αναμένουμε… 

Δεν υπάρχουν σχόλια