GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Απίστευτη ομολογία! Λειτουργήσαμε... παράνομα, ομολογούν Λεπίδας και Ιωσήφ Κοσμίδης στην εισήγησή τους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ!

  ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙ ΛΕΞΗ

 

*Η τροποποίηση (.σ. στην απόφαση 182/2021), γίνεται διότι στην προηγούμενη απόφαση για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας συμπεριλήφθηκε άτομο από την Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, το οποίο τελικά αποδείχθηκε μη νόμιμο.»

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 14.30 με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ με το απίστευτο ο γενικός διευθυντής κ.Λεπίδας να εισηγείται ως μέλος της επιτροπής ενστάσεων για τα έργα την εκλεκτή του Προέδρου Ι. Καμαρίδη Βάσω Τσεσμετζή (απόφοιτος ΔΕ!!) ,  βάζοντας ως αναπληρωματικούς τους .....πολιτικούς μηχανικούς.!!!!!

Ο λόγος φυσικά πασιφανής!

Η επιβράβευση της υπαλλήλου που έγινε πλέον η...εξ ‘ απορρήτων του Προέδρου Ιπποκράτη Καμαρίδη!!!

Ωστόσο το θέμα που εγείρει πραγματικά πρόβλημα όχι μόνο ηθικής τάξης αλλά  και...ομολογία τέλεσης ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ πράξης,

Συγκεκριμένα οι γενικοί διευθυντές της ΔΕΥΑΞ Λεπίδας και  Ιωσήφ Κοσμίδης ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ευθέως ότι....ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ!!!

Αναφέρουν χαρακτηριστικά και οι δυο επί λέξει στην εισήγησή τους:

«Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται διότι στην προηγούμενη απόφαση για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας συμπεριλήφθηκε άτομο από την Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, το οποίο τελικά αποδείχθηκε μη νόμιμο.»

(σ.σ. Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Θράκης και Μακεδονίας;)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.

3. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού οικονομικού έτους 2022.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών προμηθειών και παροχής Γενικών Υπηρεσιών έως 28-02-2022.

5. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών έτους 2022 με το Ν.4412/2016.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου».

7. Έγκριση ανάθεσης ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Μελέτη σχεδιασμού Θερμοκηπιακής Μονάδας Ηλιοθερμικής Ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Α. Ξάνθης».

8. Έγκριση ανάθεσης ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την πυρανίχνευση – πυρασφάλεια στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της επιχείρησης».

9. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου έτους 2022.

10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την εταιρεία ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

11. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ-ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού των μηχανημάτων εμφακέλλωσης των λογαριασμών ύδρευσης.

12. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS) για τη συντήρηση του λογισμικού διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων – μισθοδοσίας.

13. 12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.

14. Τροποίηση της υπ’ αριθμ. 182/2021 απόφασης του Δ.Σ.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΚΟΣΜΙΔΗ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

Εισήγηση προς συζήτηση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της απόφασης 182/2021 για την Ανάδειξη Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980

2.Την με αριθμ. Πρωτ. 5897/17-12-2021 πρόταση του Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσίας που έχει ακολούθως:

«Έχοντας υπόψη:

-Το άρθρο 221 παρ.3 και παρ.8 περ.α του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Α) Ως τακτικά μέλη τα εξής: 

1ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος της Επιτροπής

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής.

3 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ πολιτικός μηχανικός ΤΕ, μέλος της Επιτροπής.

Και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

1 ΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής

2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής.

3 ΜΑΝΤΣΟΥΚΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑ πτυχιούχος μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ, μέλος της Επιτροπής.

Β) Στην εν λόγω επιτροπή, βάση των παρ. 1,2 και 6 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 θα ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται. 

Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται διότι στην προηγούμενη απόφαση για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας συμπεριλήφθηκε άτομο από την Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, το οποίο τελικά αποδείχθηκε μη νόμιμο.»

Εισηγούμαι την έγκριση της τροποποίησης  της απόφασης 182/2021 για την Ανάδειξη Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

ΛΕΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

ΞΑΝΘΗ 17/12/2021

αρ. πρωτ.5897

ΠΡΟΤΑΣΗ

Του Κοσμίδη Ιωσήφ,

 Διευθυντή Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης 182/2021 για την Ανάδειξη Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

-Το άρθρο 221 παρ. 3 και παρ. 8 περ. α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021

ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Α) Ως τακτικά μέλη τα εξής:

1 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος της Επιτροπής

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής.

3 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ πολιτικός μηχανικός ΤΕ, μέλος της Επιτροπής.

Και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

1 ΛΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής

2 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ πολιτικός μηχανικός, μέλος της Επιτροπής.

3 ΜΑΝΤΣΟΥΚΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑ πτυχιούχος μηχανικός έργων υποδομής ΤΕ, μέλος της Επιτροπής.

Β) Στην εν λόγω επιτροπή, βάση των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 θα ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται.

Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται διότι στην προηγούμενη απόφαση για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας συμπεριλήφθηκε άτομο από την Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, το οποίο τελικά αποδείχθηκε μη νόμιμο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια