GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Με 8 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου το...


Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (Πνευματικό Κέντρο Γενισέας) στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τα οριζόμενα στις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020) (ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.426/77233/13.11.2020) – ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 (ΦΕΚ 4337/18.09.2021 τεύχος Β’) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του πρακτικού 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και του πρακτικού 3 ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» (εισηγητής: Δήμαρχος).

  2. Παράταση απασχόλησης προσωπικού συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 (εισηγητής: Δήμαρχος).

  3. Έγκριση, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (εισηγητής: Δήμαρχος).

  4. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος).

  5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος).

  6. Κατάρτιση του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του. Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

  7. Οικονομική Ενίσχυση άπορων δημοτών (εισηγήτρια: Παραστατίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας).

  8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).   

Δεν υπάρχουν σχόλια