GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Δια Περιφοράς και πάλι η συνεδρίαση της ΔΕΥΑΞ στις 26/4 γιατί... έτσι θέλει ο Πρόεδρος! Η Βάσω Τσεσμετζή (Δ.Ε.) στη θέση του Τσιμπιρή!

Συνεχίζει απτόητος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης τις δια... περιφοράς συνεδριάσεις του Δ.Σ. με αντικειμενικό σκοπό φυσικά την αδ...


Συνεχίζει απτόητος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης τις δια... περιφοράς συνεδριάσεις του Δ.Σ. με αντικειμενικό σκοπό φυσικά την αδιαφάνεια και τη μη συμμετοχή των εκπροσώπων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης!!!

Έτσι σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη, δια περιφοράς θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  Ξάνθης την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου με 15ο θέμα την Αντικατάσταση του προϊστάμενου του τμήματος Καταναλωτών της Διοικ. Οικ. Υπηρεσίας Νίκου Τσιμπιρή με την Βάσω Τσεσμετζή Δ.Ε, φανατική οπαδό του κ.Τσέπελη, ο σύζυγος της οποίας  Νίκος Στογιαννίδης είναι έμμισθος ειδικός σύμβουλος του κ.Τσέπελη και ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  με την παράταξή του. Σημειώστε οτι το 14ο θέμα αφορά μεακινήσεις υπαλλήλων και γι' αυτό με ενδιαφέρον αναμένεται και η θέση που θα πάρει στην ψηφοφορία ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.)

(σ.σ. Η συγκεκριμένη αντικατάσταση θεωρείται βέβαια και εξόφληση προεκλογικών γραμματίων για τον πόλεμο που έκανε  η συγκεκριμένη κυρία  επί πέντε χρόνια στον πρώην Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ Μαρίνο Σρέβανο. Και  η ειρωνεία είναι ότι την πρόταση την κάνει ο διευθυντής της οικονομικής διεύθυνσης που δεν μπορεί να συντάξει την ..φορολογική δήλωση και τον ισολογισμό της επιχείρησης;!)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021.

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙ.ΠΕ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΑΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ».

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Ελέγχου δικαιολογητικών, αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5035321 και συστηματικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 93864.

4. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος και χρωμάτων-μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών έτους 2021» και έγκριση κατακύρωσης.

5. Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Διαγωνισμού «ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020» και έγκριση κατακύρωσης.

6. Υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία VODAFON για την προμήθεια έξη (6) νέων καρτών sim με 24μηνη διάρκεια.

7. Έγκριση της αίτησης για αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της Μαντσουκίδου Ροδιάς, υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

8. Έγκριση ανάθεσης ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

9. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου».

10. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αποσφράγισης, αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και έκδοσης συνολικής βαθμολογίας για το έργο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037509 και συστηματικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 93721.

11. Εκπροσώπηση της εταιρείας για τη νομική κάλυψη του πρώην Προέδρου κ. Σδρέβανου Μαρίνου.

12.  Έγκριση τροποποίησης της 25/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου WRESTLE- Joint Water REsources management System for Longterm Efficiency, του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν.4782/2021.

13. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στα ΠΕ1 (WP1) και ΠΕ4 (WP4) του  έργου «Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) με ακρώνυμο «WRESTLE», του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

14. Μετακινήσεις υπαλλήλων.

15. Αντικατάσταση του προϊστάμενου του τμήματος Καταναλωτών της Διοικ. Οικ. Υπηρεσίας


Δεν υπάρχουν σχόλια