GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Businessbook

Breaking News:

latest

[«Καψόνια» στους ιδιοκτήτες ακινήτων με τις αποζημιώσεις]

    Από χίλια κύματα πέρασαν οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τα χαμένα ενοίκια με την περιπέτειά τους να έχει αίσιο τέλος καθώς από άρχ...

 

 

Από χίλια κύματα πέρασαν οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τα χαμένα ενοίκια με την περιπέτειά τους να έχει αίσιο τέλος καθώς από άρχισε να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους, το 50% του ποσού που έχασαν από την υποχρεωτική μείωση του μισθώματος τον Νοέμβριο.

Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των αιτήσεων αποζημίωσης COVID-19 έχουν σαν αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν -κάθε μήνα- «πετσοκομμένα» ενοίκια, (έχοντας την ελπίδα για αποζημίωση από το κράτος), να πρέπει να επιστρατεύσουν τεράστια αποθέματα υπομονής για να διαπιστώσουν εάν ο ενοικιαστής τους ήταν τελικά δικαιούχος της μείωσης. Η αναμονή έφτασε ακόμα και τους τρεις μήνες.

«Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση με τις αποζημιώσεις εξαιτίας των διορθώσεων, των παρατάσεων και του πανικού που επικράτησε με τις δηλώσεις COVID της ΑΑΔΕ», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Κωνσταντίνος Χαϊδούτης. «Τελικά εμείς είμαστε οι αποδέκτες της πίκρας, καθώς πέρα από τα χαμένα ενοίκια αργεί και η βοήθεια από το κράτος», συμπληρώνει.

Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες
Σύμφωνα με όσα ορίζει η υπουργική απόφαση, για τον Δεκέμβριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φεβρουαρίου. Η διαδικασία θα εξελίσσεται σε δύο φάσεις.

Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης COVID» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Η κατάθεση της αποζημίωσης θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί από τους φορολογούμενους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα:
    Τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, από το μήνα Νοέμβριο και εφεξής, αποζημιώνονται για το 50% της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της ΑΑΔΕ.
    Το καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δε δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ποιους αφορά
    Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
Οι εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα για τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού.

Οι υπεκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και εισπράττουν μειωμένο υπομίσθωμα για το μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19.

    Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης COVID».
    Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση COVID»).
    Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση COVID» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη ΔΟΥ του θανόντος την εν λόγω δήλωση εντός 2 μηνών από τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

    Η ΑΑΔΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός 30 ημερών, επεξεργάζεται τις δηλώσεις με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για τη διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο ΤAXISnet για την απόρριψη της «Δήλωσης COVID» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Μειώσεις και αναστολές ενοικίων 3 ταχυτήτων για Ιανουάριο, Φεβρουάριο
Αναφορικά με τα ενοίκια που είτε δεν θα εισπράξουν οι ιδιοκτήτες για τους δύο πρώτους μήνες του έτους είτε θα τα λάβουν κουρεμένα, το ύψος της αποζημίωσης διαφέρει ανάλογα με το αν ο εκμισθωτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως επίσης και με το αν οι ενοικιαστές είναι μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή (μέχρι τις 11 Ιανουαρίου) ή ανήκουν στις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές αλλά εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ. Εκτιμάται πως δεδομένου ότι τις προσεχείς ημέρες θα αρχίσει η πίστωση στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών των αποζημιώσεων για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η καταβολή μέρους των χαμένων ενοικίων για τους δύο πρώτους μήνες του έτους θα καθυστερήσει σημαντικά (από τον Μάρτιο και μετά).

Μείωση 100%: Για επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή αναστέλλεται πλήρως η καταβολή ενοικίου. Το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιανεμπόριο, εστίαση, πολιτισμό, αθλητισμό, γυμναστήρια, τουρισμό, μεταφορές, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, βιβλιοπωλεία. Συνεπώς η επιχείρηση που νοικιάζει το ακίνητο δεν θα πληρώσει μίσθωμα τον Ιανουάριο ενώ το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα δοθεί από το κράτος στους ιδιοκτήτες -φυσικά πρόσωπά. Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις, θα πάρουν πίσω το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Μείωση 40%: Στα επαγγελματικά μισθώματα των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί «πληττόμενες» και τα μισθώματα της κύριας (και φοιτητικής) κατοικίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και συνεπώς οι μισθωτές πρέπει να καταβάλουν το 60%.

Μηδενική μείωση: Στα μισθώματα των επιχειρήσεων που συνεχίζουν ακώλυτα τη λειτουργία τους όπως σούπερ μάρκετ, φαρμακεία κ.λπ. Στα μισθώματα κατοικιών για τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εισοδηματίες και κάθε άλλη κατηγορία ενοικιαστών κύριας κατοικίας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εγγραφή στο newsletter