GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


[Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη]

 Με σταδιακή και ακατάπαυστη προσπάθεια φαίνεται πως κινούνται οι σχεδιασμοί της Ε.Ε, για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη. Η ενίσχυ...

 Με σταδιακή και ακατάπαυστη προσπάθεια φαίνεται πως κινούνται οι σχεδιασμοί της Ε.Ε, για την
αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη. Η ενίσχυση των συστημάτων και οι καθολικοί
μετασχηματισμοί σε μηχανισμούς στο πλαίσιο της υγειονομικής ασφάλειας, ορίζονται ως οι νέοι
στόχοι στην αντζέντα της Ε.Ε. Η πανδημία του COVID-19 ταράζει τα νερά σε πολλά πεδία,
δημιουργώντας αίσθημα φόβου και αβεβαιότητας στους πολίτες για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δηλώνει έντονα το παρόν με νέους σχεδιασμούς δίνοντας πάντα την αίσθηση πως κανένα
κράτος- μέλος δεν θα μείνει μόνο εν καιρώ κρίσης.Τα βήματα της ΕΕ
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υγείας. Η Επιτροπή υποβάλλει μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του πλαισίου υγειονομικής
ασφάλειας της ΕΕ και για την ενδυνάμωση του ρόλου βασικών οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά την
ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων. Για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της πανδημίας COVID-
19 και μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας απαιτείται μεγαλύτερος
συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Οι σημερινές προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στα διδάγματα από την
τρέχουσα κρίση, θα εξασφαλίσουν ισχυρότερη ετοιμότητα και αντίδραση κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας κρίσης αλλά και μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας.
Οι προτάσεις επικεντρώνονται στην αναμόρφωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει
τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου βασικών
οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων, συγκεκριμένα του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (EMA).

Ισχυρότερο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανονισμό για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας,
προκειμένου να διαμορφώσει μια ισχυρότερη εντολή για συντονισμό από την Επιτροπή και τους
οργανισμούς της ΕΕ. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει τα εξής:

1. Ενίσχυση της ετοιμότητας: Θα καταρτιστεί σχέδιο της ΕΕ για την ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση των κρίσεων στον τομέα της υγείας και πανδημιών, καθώς και συστάσεις για
την έγκριση σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα και διαφανή
πλαίσια για την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο Η εκπόνηση των εθνικών σχεδίων θα
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλους
οργανισμούς της ΕΕ. Τα σχέδια θα υποβάλλονται σε έλεγχο και σε δοκιμή αντοχής από την
Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ.

2. Ενίσχυση της επιτήρησης:
Θα δημιουργηθεί ένα ενισχυμένο, ολοκληρωμένο σύστημα
επιτήρησης σε επίπεδο ΕΕ, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων
τεχνολογικών μέσων.
3. Βελτίωση της υποβολής δεδομένων: Τα κράτη μέλη θα κληθούν να αναβαθμίσουν
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δείκτες των συστημάτων υγείας (π.χ.
διαθεσιμότητα νοσοκομειακών κλινών, δυναμικότητα εξειδικευμένης θεραπείας και
εντατικής θεραπείας, αριθμός ιατρικώς καταρτισμένου προσωπικού κ.λπ.)
4. Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ θα οδηγεί στην ενίσχυση του συντονισμού και θα
επιτρέπει την ανάπτυξη, την αποθήκευση και την προμήθεια προϊόντων σχετικών με την
κρίση.

Ισχυρότεροι και πιο λειτουργικοί οργανισμοί της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19
από την εκδήλωση της πανδημίας. Ωστόσο, λόγω της νόσου COVID-19 κατέστη προφανές ότι και οι
δύο οργανισμοί πρέπει να ενισχυθούν και να εφοδιαστούν με ισχυρότερες εντολές για την
καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ και την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της
υγείας.
Θα ενισχυθεί η εντολή του ECDC ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
στους ακόλουθους τομείς:
 επιδημιολογική επιτήρηση μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων που επιτρέπουν την
επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
 σχεδιασμός της ετοιμότητας και αντιμετώπισης, της υποβολής εκθέσεων και του ελέγχου
 πρόβλεψη μη δεσμευτικών συστάσεων και επιλογών για τη διαχείριση κινδύνου
 ικανότητα κινητοποίησης και ανάπτυξης της ειδικής ομάδας της ΕΕ για την υγεία για την
υποστήριξη της αντίδρασης σε τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη
 δημιουργία δικτύου εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ και δικτύου για τις ουσίες ανθρώπινης
προέλευσης
Η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα ενισχυθεί προκειμένου να μπορεί να
διευκολύνει μια συντονισμένη αντιμετώπιση των κρίσεων στον τομέα της υγείας σε ενωσιακό
επίπεδο, με τους εξής τρόπους:
 παρακολούθηση και μετριασμός του κινδύνου έλλειψης κρίσιμων φαρμάκων και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 παροχή επιστημονικών συμβουλών για φάρμακα που ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να
θεραπεύσουν, να προλάβουν ή να διαγνώσουν τις ασθένειες που προκαλούν τις κρίσεις
αυτές
 συντονισμός μελετών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
των εμβολίων
 συντονισμός κλινικών δοκιμώv

O ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για
προστασία και βελτίωση της υγείας των πολιτών τους και να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα, την
αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με
την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης , τον συντονισμό και
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των
εμπειρογνωμόνων του τομέα της υγείας, τις δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας. Η
τελευταία υγειονομική κρίση στους κόλπους της Ε.Ε, ανέδειξε πόσο σημαντικός είναι ο σωστός
συντονισμός των συστημάτων υγείας και η ετοιμότητα του κλάδου. Η Ε.Ε καθημερινά με νέους
σχεδιασμούς και ενισχυμένες δράσεις, έρχεται για να αποδείξει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα
μείνει αφοπλισμένο εν καιρώ υγειονομικών αδιέξοδων.

Επιμέλεια: Βαμβακά Ζωή
Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct Ξάνθης
Πηγή: ec.europa.eu 

Δεν υπάρχουν σχόλια