GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


[ΨΗΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ]

Αγαπητέ κ.Πρόεδρε


Αγαπητέ κ.Πρόεδρε

Σας ενημερώνουμε ότι καταψηφίζουμε το θέμα «Κατεπείγουσα ανάγκη έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο: Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες (Συντάκτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Μανά Ξάνθης)» λόγω:

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης σήμερα 13/8/2020 πραγματοποιείται με την διαδικασία της δια περιφοράς μεθόδου και όχι με την αντίστοιχη της τηλεδιάσκεψης ή της δια ζώσης.

Στις 29 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, κατά την διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε το θέμα της αντιμετώπισης των αναγκών στέγασης της προσχολικής δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω της τοποθέτησης προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών εντός των προαύλιων χώρων 5 νηπιαγωγείων και ενός δημοτικού σχολείου του Δήμου Ξάνθης, αφού σύμφωνα με το Νόμο 4610/2019, άρθρο 220 και παρ. 1 επιτρέπεται για το σκοπό αυτό η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, αυτών των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής. Επίσης η λειτουργία αυτών των σχολικών χώρων επιτρέπεται, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο δήμο, η μη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη μεταφορά των μαθητών. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες τοποθετούνται εντός χώρων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή. Φυσικά και πάντα σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί σε μετεγκατάσταση των μαθητών σε μόνιμες σχολικές δομές προσχολικής εκπαίδευσης είτε με ανέγερση είτε με μίσθωση. Εμείς ως παράταξη παραθέσαμε τις ενστάσεις μας για πολλούς λόγους σχετικά με την καταλληλότητα της ως άνω πρότασης της τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας ως βέλτιστης λύσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Προσχολικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα,

Εκφράσαμε την αντίθεσή μας με τη χρήση κλιματιστικών στις προκατασκευασμένες αίθουσες προβληματιζόμενοι εντόνως με τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν καθώς επισημάναμε ότι με βάση πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα αυτές οι μονάδες θέρμανσης ενοχοποιούνται για διασπορά του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και ως εκ τούτου την εμφάνιση της νόσου COVID-19.

Θεωρούμε ότι η τοποθέτηση των νέων αιθουσών εντός υφιστάμενων προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων θα μεγεθύνει το πρόβλημα του συνωστισμού των μικρών παιδιών καθώς θ αυξήσει τον συνολικό απόλυτο αριθμό τους μέσα στο χώρο κάθε μιας ενιαίας σχολικής μονάδας με δυσμενές επακόλουθο την αύξηση της πιθανότητας διασποράς της λοίμωξης COVID-19 σε μια ενδεχόμενη και επερχόμενη νέα φάση έξαρσης της πανδημίας. Παράλληλα δεν εξετάσθηκε εμπράκτως η δυνατότητα τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών για το ίδιο χρονικό διάστημα (4+2 έτη) εντός αδόμητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όπως χαρακτηριστικά ο Νόμος αναφέρει. Η αιτιολογία της πιθανής έλλειψης αδόμητων οικοπέδων μόνο ως δικαιολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού κατά την τελευταία διετία και πιο συγκεκριμένα από την στιγμή της ψήφισης του Νόμου για την υποχρεωτική προσχολική δίχρονη εκπαίδευση τόσο η νυν όσο και η πρώην δημοτική αρχή είχαν συνολικά ικανό χρόνο για την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων εύρεσης έμπρακτης λύσης του παρόντος προβλήματος στέγασης και πιο συγκεκριμένα την επιλογή της διαδικασίας απαλλοτρίωσης εκτάσεων εντός του αστικού ιστού που ήταν χαρακτηρισμένες να χρησιμοποιηθούν ως κοινωφελείς χώροι.

Διαπιστώσαμε επίσης ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρωτοβουλία δράσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για την ανέγερση νέων μόνιμων σχολικών μονάδων, που θα έδιδαν οριστική λύση στο πρόβλημα αναγκών στέγασης της προσχολικής αγωγής.

Επίσης αντιληφθήκαμε την απουσία πολιτικής βούλησης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την νυν δημοτική αρχή για την προκήρυξη μειοδοτικής διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα στέγασης δομών προσχολικής αγωγής όπως έπραξαν άλλοι Δήμοι της πατρίδας μας, μιας πρότασης λύσης η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά τις χρονιές που ακολουθούν σύμφωνα με το Νόμο.

Εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας για το γεγονός ότι η λύση που προκρίνεται ενδεχομένως να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής αντιπαράθεσης αφού δεν κατέστησαν σαφή τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των μικρών παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις νέες προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες.

Τέλος θεωρούμε ότι η απόφαση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης με την πρόβλεψη της δράσης με τίτλο «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες» θα δεσμεύσει τις πολιτικές επιλογές της επόμενης Δημοτικής Αρχής, αφού ο συνολικός χρόνος εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης δύναται να φθάσει τα 6 έτη, χρονικό διάστημα που ξεπερνάει την θητεία της νυν δημοτικής αρχής.

Ως εκ τούτου καταψηφίσαμε και τα τρία θέματα που σχετίζονταν με τους ανωτέρω προβληματισμούς (Προ ημερησίας διάταξης θέμα: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 – Θέμα 1ο: Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ) και Θέμα 3ο: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Γεωργιάδης ΔημοσθένηςΔεν υπάρχουν σχόλια