GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Businessbook

Breaking News:

latest

“Ξάνθη για Όλους”: Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2020

Γενικές Παρατηρήσεις:


Γενικές Παρατηρήσεις:

Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τα δια περιφοράς συμβούλια του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία ουσιαστικά έπρεπε να πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες και κατεπείγουσες συνθήκες (άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου 4635/2019). Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής.

Ακόμη συνεχίζουμε να καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας που αφορούν στο ερώτημα γιατί δεν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου με τηλεδιασκέψεις ή με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ και επιλέγεται μόνο η περίπτωση των δια περιφοράς συμβουλίων, αφού όπως γνωρίζουμε με τον τρόπο που αναγκαστικά πραγματοποιούνται υπάρχει αδυναμία ουσιαστικής συζήτησης, διευκρινιστικών ερωτήσεων, ενημέρωσης για τις θέσεις και τις απόψεις όλων των μελών του συμβουλίου και κυρίως δυνατότητας εισαγωγής νέας διαφορετικής προς ψήφιση πρότασης.

Σε σχέση με τα σημερινά θέματα της ημερήσιας διάταξης του δια περιφοράς Δημοτικού Συμβουλίου, η τοποθέτηση και η ψήφος μας παρακαλούμε να καταγραφεί ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ: “ Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020”
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό:
Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο θέμα που αφορούσε την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού το μέλος μας και Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Σταυρακάρας, υπερψήφισε το θέμα και παράλληλα απέστειλε αίτημα την ίδια ημέρα της Συνεδρίασης -στις 7/4/2020 δηλαδή- απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Ξάνθης, κ. Μανώλη Τσέπελη, με το οποίο ζητούσε να του κοινοποιηθούν αναλυτικά ποιες επί μέρους δαπάνες θα καλύψουν τα 200.000 ευρώ που εγγράφηκαν στον κωδικό 02.15.6495.05 (ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων) και ποιες τα 50.000 ευρώ που εγγράφηκαν στον κωδικό 02.15.6495.06 (ενίσχυση των Κ.Α εξόδων) που αφορούν ενέργειες σχετικά με την πανδημία (COVID-19).

Η απάντηση που έλαβε επί αυτού του γραπτού ερωτήματος από τον Δήμαρχο Ξάνθης και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η παρακάτω:

«Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν από τα χρήματα που έλαβε ως έκτακτη επιχορήγηση ο Δήμος μας από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID 19, περιγράφονται αφενός στις ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφετέρου στις αποφάσεις του ΥΠΕΣ που αφορούν την κάθε επιχορήγηση.


Οι 50000 ευρώ, άλλωστε προορίζονται για δράσεις και προμήθειες για τους ΡΟΜΑ.

Επίσης ανάλογα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται, λόγω της πανδημίας, ο Δήμος προγραμματίζει και θα προβεί σε ανάλογες προμήθειες και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων και των απόρων οικογενειών. πχ προμήθεια τροφίμων, υλικών απολύμανσης και καθαρισμού, υπηρεσίες απολύμανσης κλπ»

Θεωρούμε ότι η απάντηση αυτή ήταν γενικόλογη, απόλυτα ασαφής, καθόλου συγκεκριμένη σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία και τον ακριβή κατάλογο των εξόδων που ζητήθηκε και για το λόγο αυτό μη ουσιαστική, αφού το μόνο που περιείχε είναι γενικές αναφορές που περιγράφονται στις Π.Ν.Π και οι οποίες είναι σε όλους γνωστές.

Επί της ουσίας λοιπόν μέχρι σήμερα δεν μας έχουν απαντηθεί πού διατέθηκαν τα χρήματα που εγγράφηκαν στους συγκεκριμένους κωδικούς της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί ποιες δαπάνες σε υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ καλύφθηκαν με αυτά τα χρήματα, με ποιες διαδικασίες ανατέθηκαν οι προμήθειές τους, σε ποιους ωφελούμενους και με ποια κριτήρια διατέθηκαν τα υλικά ή οι υπηρεσίες που ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε και ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ για μία ακόμη φορά πως σ’ αυτή τη δύσκολη περίσταση ο Δήμος Ξάνθης λειτουργεί με έναν τρόπο απόλυτα κλειστό, συγκεντρωτικό και καθόλου δημοκρατικό, αποφεύγοντας συστηματικά την ενημέρωση, τη διαφάνεια και την παροχή στοιχείων που ζητούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες του Δήμου μας.

2ο ΘΕΜΑ: “Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Σταυρούπολης”
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ – συμφωνούμε με την εισήγηση.
Στο σημείο όμως αυτό θα επιθυμούσαμε να καταγραφεί στα πρακτικά η θέση μας ότι ενώ στο άρθρο 2 του Ν. 4071 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-20120) αναφέρεται σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων ότι: «…Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος…», αυτή η πρόβλεψη της διάταξης του νόμου δεν εξυπηρετείται και δεν συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση που μας αποστείλατε.

Λόγω των έκτακτων όμως συνθηκών αυτής της περιόδου και προκειμένου να ανακουφιστούν άμεσα οι συμπολίτες μας της περιοχής Σταυρούπολης που έχουν την ανάγκη της κοινωνικής μέριμνας, συμπαράστασης και υποστήριξης, συναινούμε και υπερψηφίζουμε την εισήγηση, με την επιφύλαξη όμως που σας προαναφέραμε.

3ο ΘΕΜΑ: “Έγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών – Κλεισούρας, στη Ν. Χρύσα Ξάνθης”
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΥΠΕΡ – Συμφωνούμε με την εισήγηση και υπερψηφίζουμε το θέμα.
Μετά το τέλος της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, παρακαλώ να μας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά τόσο η ψήφος όσο και η αιτιολόγηση για κάθε θέμα, όλων των μελών του Συμβουλίου, καθώς επίσης και η απόφαση που λήφθηκε για κάθε θέμα.

“ΞΑΝΘΗ για ΟΛΟΥΣ”
  • Σάββας Μελισσόπουλος
  • Παναγιώτης Σταυρακάρας
  • Τιμούρ Χουσεϊνογλου
  • Θεοφάνης Παπαδάκης
  • Τζενάν Τσαρεκτσή
  • Σινάν Τοπ
  • Ειρήνη Χαριτωνίδου
  • Γιώργος Καλογερής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εγγραφή στο newsletter