GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

«Χαστούκι» για Σάββα της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ: Η επιτροπή του Άρθρου 152 ακύρωσε την εκλογή του Πάνου Αμβροσιάδη στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ!

Δια περιφοράς θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2020, ενώ αναβάλλονται οι συνεδριάσεις της 1ης Απ...


Δια περιφοράς θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2020, ενώ αναβάλλονται οι συνεδριάσεις της 1ης Απριλίου!

Δια περιφοράς, θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΞ-ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κυριάρχο θέμα της συνεδρίασς της Τρίτης; Το 10ο ΘΕΜΑ που έχει ως εξής :
Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Στην ουσία ωστόσο δεν πρόκειται περί παραίτησης, αλλά για «χαστούκι» σε βάρος τόσο της διοίκησης της Διοίκησης της εταιρείας, όσο και του γνωστού Ιωάννη Σάββα της Αποκεντρωμένης που είχε εγκρίνει την εκλογή του στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΞ στη θέση της Δημούδη που είχε παραιτηθεί, αλλά τελικά αυτή ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ από την Επιτροπή του άρθρου 152 στην οποία προσέφυγε ο πρώην Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, θεωρώντας την ΠΑΡΑΝΟΜΗ αφού δεν είχε περάσει από το δημοτικό συμβούλιο και δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασείες.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΞ;
Μετά τις παραπάνω ωστόσο εξελίξεις, εγείρονται νομικά και πολιτικά ερωτήματα.
Δηλαδή τώρα που η Επιτροπή του άρθρου 152 ΑΚΥΡΩΣΕ την εκλογή του Πάνου Αμβροσιάδη στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, τι γίνεται με τις αποφάσεις που ήδη πήρε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ και υπέγραψε το εν λόγω μέλος, Θα κριθούν εκ του λόγου αυτού παράνομες και θα ακυρωθούν ή δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη Διοίκηση;; Σε αναμονή λοιπόν, γιατί η παραπάνω εξέλιξη που υπό άλλες συνθήκες σήμερα θα κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα εγείρει πλέον πολλά ερωτηματικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ 31/3/2020

01ο ΘΕΜΑ : Έκδοση συλλυπητήριου ψηφίσματος
02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
03ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση ΟΠΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ55905/29-7-2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
05ο ΘΕΜΑ : Μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, στα καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
06ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
07ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
08ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέργεση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στους ΟΤΑ της ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
10ο ΘΕΜΑ : Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», οι προγραμματισμένες τακτικές συνεδριάσεις της 1η Απριλίου 2020, αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1).Για τη δια περιφοράς λήψης απόφασης, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών τού συλλογικού οργάνου.
2).Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.
3).Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
4).Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
5).Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη, έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι τρεις (3) ώρες (20:00) μετά την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.
Η ψήφος τού κάθε μέλους (ναι, όχι (με αιτιολόγηση), λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο e-mail του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, (dimsimboulio@cityofxanthi.gr) .
6).Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο τριών (3) ωρών (20:00) από την ώρα σύγκλησης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης.
Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
7).Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται, αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
8).Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9).Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους αρμόδιους Αντιδημάρχους


Δεν υπάρχουν σχόλια

Εγγραφή στο newsletter