GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Άνθιμος: “Ο πρώην κληρικός είναι καταδικασμένος με 19 χρόνια φυλάκιση”

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ τῆς Ἐπαρχίας μας,


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ τῆς Ἐπαρχίας μας,

Σήμερα θὰ πάρω ἀφορμὴ γιὰ κήρυγμα ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, τὴν δεύτερη ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸν μαθητή του Τιμόθεο, στὰ τέλη τοῦ 66, ἀρχὲς τοῦ 67 ἀπὸ τὴν Ρώμη, ὅπου βρισκόταν φυλακισμένος, λίγο πρὶν τὸ μαρτυρικὸ τέλος του. «…Δὲν δειλιάζω», γράφει ὁ ἀπ. Παῦλος «ἐπειδὴ ξέρω σὲ ποιὸν ἔχω στηρίξει τὴν πίστη μου…», ὁπότε «ἐσύ, Τιμό- θεε, νὰ τηρεῖς ὑποδειγματικὰ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία ποὺ ἄκουσες ἀπὸ ἐμένα».
Μὲ ἀφορμή, λοιπόν, αὐτὸν τὸν λόγο, ἔρχομαι νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὸ δυσάρεστο γεγονὸς ποὺ προέκυψε στὴν περιοχή μας μὲ τὴ συννεχιζόμενη ἀντιεκκλησιαστικὴ δράση τοῦ διαβόητου πρώην κληρικοῦ μας. Ἡ Δικαιοσύνη στὰ Πρωτοδικεῖα καὶ στὰ Ἐφετεῖα, τὸν κατεδίκασαν μὲ ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀποφάσεις σὲ 19 χρόνια φυλάκιση καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια τοῦ ἀφαίρεσαν τὴν ἱερωσύνη. Ὁπότε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ὁ ἄνθρωπος αὐτός, τελείως ἀποψιλωμένος ἀπὸ τὴν ἱερατικὴ χάρη, εἶναι πιὰ λαϊκός, οὔτε κὰν μοναχός, μόνο λαϊκός. Ἀπὸ τὴν ἀτιμωτικὴ αὐτὴ ποινή, ἀντὶ νὰ συγκλονισθεῖ καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ μετάνοια, δυστυχῶς, προτίμησε τὸν πλήρη ἐκτροχιασμό του. Προσκολλήθηκε σὲ
κάποια παλαιοημερολογίτικη φατρία καὶ σὲ μιὰ παρωδία τελετῆς, μὲ αυτοχειροτόνητους κληρικοὺς, χειροτονήθηκε τάχα ἐπίσκοπος καὶ ἐπανήλθε στὴν περιοχή μας.
Πληροφοροῦμαι ὅτι παριστάνοντας τὸν ἀρχιερέα, τέλεσε σὲ σπίτι, στὴν ὀδὸ Πλωτινουπόλεως, τὴν κηδεία μιᾶς γυναῖκας καὶ ἔπειτα ἀποπειράθηκε τὴν ταφή της στὸ κοιμητήριο τῆς Ἐνορίας τῆς Ἄνθειας.

Ὑπάρχει ἀκόμα γύρω του μιὰ μικρὴ ὁμάδα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀκέραιη εὐθύνη, ἀντὶ νὰ βοηθήσουν τὸν πρώην κληρικό μας νὰ μετανοήσει καὶ νὰ σωθεῖ (ἀφοῦ ξέρουν πολὺ καλὰ τὶς παρεκτροπές του), δυστυχῶς τὸν ἐνισχύουν καὶ τὸν σπρώχνουν βαθύτερα στὸν βλάσφημο καὶ ἀπύθμενο κατήφορο ποὺ ἔχει πάρει. Ἔτσι τροφοδοτοῦν τὸν ἑωσφορικὸ ἐγωϊσμό τους, ποὺ λέει ὅτι ἔχει δίκιο ὁ τάχα «πνευματικός τους πατέρας» ἀκόμα καὶ ὅταν πράττει πράξεις καταδικαστέες. Ἐνδεχομένως νὰ τοὺς εἶναι εὐχάριστη μιὰ παρόμοια ζωή, ὅμως αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ μᾶς προτείνει ὁ Χριστός, ἡ ζωὴ τῆς ἠθικῆς καθαρότητος καὶ
τῆς μετανοίας ποὺ μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία.
Στὸ τέλος, ὁ πρώην κληρικὸς καὶ ἡ παρέα του, ὀλισθαίνουν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ κοροϊδεύουν τὸν ἑαυτό τους φτιάχνοντας ἄλλοθι, ὅτι τάχα ἡ παγκόσμια Ὀρθοδοξία πλανᾶται καὶ μόνο αὐτοὶ ὀρθοφρονοῦν. Ἀντὶ νὰ παραδεχτοῦν ὅτι λάθεψαν καὶ νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ ἔσχισαν τὸν ἄρραφο χιτώνα Του, συνεχίζουν νὰ τρέφουν τὴν ἀλαζονεία τους, ἐντασσόμενοι στὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ποὺ τώρα ὄψιμα «ἀνακάλυψαν», τάχα γιὰ τὴν γνησιότητα τοῦ φρονήματός του!

Στρέφονται ἐνάντια στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπου βαπτίσθηκαν καὶ κοινωνοῦσαν μέχρι τώρα. Γιὰ νὰ νιώσουν δικαιωμένοι στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων (καὶ ὄχι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπέλεξαν τὴν πλανεμένη αὐτὴ πορεία), ἁπλώνονται σὰν λοιμικὴ ἀρρώστια στὰ χωριὰ τοῦ βορείου Ἕβρου καὶ τῆς ὑπόλοιπης Θράκης, ξεγελοῦν παλλινοστήσαντες ἀδελφούς μας ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Γεωργία και «στρατολογοῦν» κάποιους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ «ποιὸν» τοῦ πρώην κληρικοῦ.
Ὅμως, οἱ χριστιανοί μας δὲν εἶναι ἀφελεῖς· οἱ περισσότεροι ἀπ’ ὅσους ἔμαθαν τὸν «βίο καὶ τὴν πολιτεία» τοῦ καθηρημένου κληρικοῦ, ἀπέσυραν καὶ τὶς ὑπογραφές, ποὺ ἐξαπατηθέντες ἔβαλαν γιὰ τὴν ἵδρυση παλαιοημερολογίτικης ἐνορίας καὶ σχισματικῆς μητρόπολης στὴ Θράκη.
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ τῆς Ἐπαρχίας μας, Μετὰ τὴν πρόσφατη ἔκβαση τῶν παραπάνω γεγονότων, σᾶς γράφω σήμερα ὁ ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης σας, προκειμένου νὰ σᾶς προφυλάξω ἀπὸ τὴν πλάνη ποὺ τόσο ὕπουλα προσπαθεῖ νὰ ἁλώσει τὴν ἐκκλησιαστική μας ἑνότητα.

Μὲ παῤῥησία ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, μὲ τὴν Χάρη ποὺ μοῦ ἔδωσε ἡ μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὴν λειτουργικὴ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπευθύνομαι σὲ ὅλους σας μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο, μὲ τὰ ὁποῖα ἄρχισα αὐτὸ τὸ κήρυγμα: «…Δὲν δειλιάζω, ἐπειδὴ ξέρω σὲ ποιὸν ἔχω στηρίξει τὴν πίστη μου…». Ἐγὼ κι ἐσεῖς, ἀνήκουμε στὸν Χριστὸ τῆς ἀγάπης, τῆς ἑνότητος καὶ τῆς καθαρότητος. Εἴμαστε μέλη τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας Του ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων. Παραμένουμε στὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ στὴν ποίμνη τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας μέσα στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία ποὺ εἶναι λουτρὸ καὶ θεραπευτήριο. Λυπόμαστε γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ξέπεσαν σὲ φατρία καὶπαρασυναγωγή. Πονᾶμε γι’αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸ σχῖσμα καὶ συνεχίζουν νὰ ζοῦν στὴ χαμερπὴ κατάντια του. Προσευχόμαστε νὰ συνέλθουν, νὰ σηκωθοῦν, νὰ βροῦν τὴν τόλμη νὰ ἐπιστρέψουν γιὰ νὰ χαροῦν τὴν «κατὰ Χριστὸν» ζωή τους, ὅπως ἐπέστρεψαν
καὶ τόσοι ἄλλοι χριστιανοί μας ἀπὸ τὴν ἴδια κακοτοπιὰ ποὺ βρισκόταν καὶ εἶναι πιὰ μαζί μας, ἀναπαυμένοι, χαρούμενοι καὶ τίμιοι ἀπέναντι στὸ Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία Του.

Καὶ προσέχετε ἀδελφοί, «…νὰ τηρεῖτε ὑποδειγματικὰ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία ποὺ ἀκοῦτε» στὴν Ἐκκλησία μας. Ἐφάμαρτες προσκολλήσεις σὲ ἀνθρώπινα πρόσωπα ὁδηγοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸ μοναδικὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Ἑωσφορικὲς αὐθαιρεσίες ἱερέων, ἐνάντια στὴν ἱερὴ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, γεννοῦν κατάστροφικὴ ἔπαρση καὶ διώχνουν τὴν χαρὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Ἡ ἐμμονὴ στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν ἀμετανοησία εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτὴ φυγαδεύει τελείως τὴ σωτηρία μας. Γι’ αὐτό, μένετε ἑνωμένοι στὴν Μία, Ἁγία μας, παγκόσμια Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν ὁποίων ἡ συνέχεια φτάνει μέχρι σήμερα στὶς κανονικὲς χειροτονίες μας. Ἡ χειροτονίες ποὺ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία καθιστοῦν ἔγκυρα τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς πίστεώς μας. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία καθαιρεῖ καὶ καθιστᾶ ἀνενεργὴ τὴ χάρη τῆς ἱερωσύνης ποὺ ἔδωσε, τότε δὲν ὑπάρχει ἐγκυρότητα στὰ Μυστήρια καὶ στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ἡ γυναῖκα ποὺ ἐτάφη στὴν Ἄνθεια, πρὸ ἡμερῶν, ἐτάφη
«ἀδιάβαστη», χωρὶς τὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας στὴν ὁποία εἶχε κάποτε βαπτισθεῖ. Μὴν παίζετε, λοιπόν, μὲ τὰ ἱερὰ τῆς πίστεώς μας. Τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Λατρεία, τῆς Ἐκκλησίας δῶρο εἶναι ἡ σωτηρία μας. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν λέει στὸν Τιμόθεο καὶ σὲ ὅλους μας: «…νὰ τηρεῖτε ὑποδειγματικὰ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία ποὺ ἀκοῦτε». Καὶ τότε, μόνο τότε θὰ μᾶς τυλίγει ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, ἡ προστασία τῆς Παναγίας καὶ τὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων μας, μέσα ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς μίας καὶ ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας μας. Ἀμήν.
Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος


Δεν υπάρχουν σχόλια