GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

Προσοχή, νέα εγκύκλιος για τα ΚΤΕΟ: Θα κόβονται και τα δίκυκλα με “λάθος” χιλιόμετρα

Καλές προθέσεις αλλά με λειτουργικά προβλήματα Προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έστειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφ...


Καλές προθέσεις αλλά με λειτουργικά προβλήματα
Προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έστειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών μια νέα εγκύκλιο για τα ΚΤΕΟ, που αλλάζει επί της ουσίας την διαδικασία ελέγχου των οχημάτων, καθώς προστίθεται και ο έλεγχος των πραγματικών ή όχι χιλιομέτρων.

Για την ακρίβεια, οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να διαπιστώσουν αν τα χιλιόμετρα που αναγράφονται στον πίνακα οργάνων των οχημάτων έχουν λογική συνεχεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε στο χαρτί του ΚΤΕΟ θα αναγράφεται “ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ” και το όχημα θα πρέπει να επανελεγχτεί. Να δώσουμε ένα παράδειγμα της νέας διαδικασίας για να γίνει κατανοητό. Πέρασες ΚΤΕΟ το 2015 και στο χαρτί έγραφε πως το όχημά σου έχει 150.000 χιλιόμετρα. Δύο χρόνια αργότερα το ξαναπέρασες και αυτή τη φορά είχε 160.000 χιλιόμετρα. Πας φέτος και στα όργανα γράφει 85.000 χιλιόμετρα. Κόπηκες!

Το μέτρο αυτό το ζήτησαν οι εισαγωγείς καινούριων αυτοκινήτων για να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής που αγοράζονταν τσάμπα από τις Ευρωπαϊκές χώρες με 300.000 χιλιόμετρα και “γυρίζοντας” τα χιλιόμετρα οι επιτήδειοι τα πουλούσαν σε υψηλότερες τιμές απ’ όσο πραγματικά άξιζαν. Μάλιστα αυτή η νέα διαδικασία ελέγχου συνοδεύεται από την δυνατότητα του ιδιοκτήτη ενός οχήματος με “γυρισμένα” να ζητήσει την ποινική δίωξη του πωλητή, καθώς πρόκειται για απάτη. Όλα καλά ως εδώ, μόνο που όσοι είχατε κάποιο ατύχημα στο οποίο σπάσατε τα όργανα της μοτοσυκλέτας σας και τα αντικαταστήσατε με μεταχειρισμένα που αναγράφουν λιγότερα χιλιόμετρα από εκείνα που έχει η μοτοσυκλέτα, θα πρέπει να πάτε να σας ρυθμίσουν την ένδειξη χιλιομέτρων στα πραγματικά χιλιόμετρα (ή κοντά σε αυτά).

Μάλιστα στην εγκύκλιο καθορίζονται και αντικειμενικά κριτήρια, που για τις μοτοσυκλέτες είναι 500 χιλιόμετρα ανά μήνα. Δηλαδή αν στο χαρτί του ΚΤΕΟ που περάσατε πριν 5 χρόνια έλεγε 50.000 χιλιόμετρα, τώρα θα πρέπει να γράψετε (5 Χ 12 μήνες Χ 500 χιλιόμετρα=30.000) 50.000 + 30.000 = 80.000 χιλιόμετρα. Αν βέβαια στα δύο πρώτα χαρτιά του ΚΤΕΟ υπάρχει μια λογική αύξηση των χιλιομέτρων και η απόκλιση εμφανίζεται μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, τότε η εξίσωση γίνεται (24 Χ 500 = 12.000) 50.000+12.000= 62.000.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος:
«Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70959/767/24-09-2019 Υ.Α. με θέμα:

«Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)».

1) Αφαιρείται η υποπαράγραφος της παρ. 1 η οποία μεταφέρεται στην παρ. 10 και αφορά τις ποινικές κυρώσεις που ορίζονται στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία όταν διαπιστώνεται στο ΚΤΕΟ παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ.

2) Προστίθεται η παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδότησή του ο προσκομίζων το όχημα, υποβάλει στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί ή όχι τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και η εξουσιοδότηση διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία προκύπτει η επιθυμία για επιβολή ποινικών κυρώσεων, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφο της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ΚΥΑ που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις.

Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει από την ανωτέρω Υπηρεσία κοινοποιείται στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Τα ανωτέρω οριζόμενα της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που στα ΚΤΕΟ κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η οποία σύμφωνα με την διερεύνηση του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων ανά τεχνικό έλεγχο, έχει συντελεστεί την προηγούμενη 5ετία από την ισχύ της παρούσας απόφασης.»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.
Μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης θα ακολουθήσει σχετική ενημερωτική εγκύκλιος.

O Προϊστάμενος της Δ/νσης
Α. Σκυλλάκος


Δεν υπάρχουν σχόλια