GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Εγγραφές τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου στις προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π. «ΠΟΛ...


Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου στις προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξ/πολης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στους Σταθμούς Β΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ του Ν.Π. στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη ηλικίας από 18 μηνών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως 2,5 ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στους Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Εγγραφές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και συγκεκριμένα στα τμήματα αντίστοιχης ηλικίας.

Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά αλλά και οι δυο δηλώσεις προτίμησης των γονέων-κηδεμόνων στην αίτηση τους. Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό επιλογής σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.

Στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Λ. Δημοκρατίας 357,τηλ. 25510-89970.
Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Φυλής 17, τηλ. 25510-27201.
Τμήμα Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τέρμα Αλαμάνας – ΟΕΚ Αμπελάκια, τηλ.
25510 – 23982
Τμήμα Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Απαλός, τηλ.25510-45444.
Τμήμα Ε΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Διογένη & Αναπαύσεως,
τηλ. 25510-34095.
Τμήμα ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Μ. Μαρκόπουλου 4,τηλ. 25510-26790.
Τμήμα Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Θουκυδίδου 25, τηλ. 25510-81100.
Τμήμα Η΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τραϊανουπόλεως & Ρόδου
τηλ. 25510-31369.
Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Τραϊανούπολης, Λουτρός, 25510-61282.
Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Φερών, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 25550-22301.
Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Φερών, Έβρου-Ν. Εργατικά, τηλ. 25550-22562.
Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Πέπλου, Πέπλος, τηλ. 25550-31213.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Βεβαίωση εργασίας και για τους δυο γονείς.
δ) Συμπλήρωση ατομικής κάρτας υγείας υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο

του παιδιού συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων όπως κάθε φορά

προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο

φορολογικής δήλωσης.

Β. Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

Μόνιμοι υπάλληλοι : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
– Ιδιωτικοί υπάλληλοι : Βεβαίωση εργασίας και αντίγραφο του
αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα
μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α).
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες : Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
  • Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα : Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του.
  • Άνεργες μητέρες : Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α) : Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
  • Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%) : Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • Αλλοδαποί γονείς : Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
  • Αποβιώσας γονέας :Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.
  • Διαζευγμένοι γονείς : Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού. – Γονείς σε διάσταση : Αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
  • Γονέας φοιτητής : Βεβαίωσης Σχολής φοίτησης.
  • Γονέας στρατιώτης : Βεβαίωση στρατού.

*Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από φορολογική δήλωση ή ένσημα δε θα εξετάζονται εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής δήλωσης.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Για την επανεγγραφή προνηπίου απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή καθώς και η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής οικονομικής συμμετοχής του μήνα Ιουλίου τρέχοντος έτους η οποία θα κατατεθεί μέχρι το πρώτο 10ήμερο Ιουλίου.

Οι επανεγγραφές επανελέγχονται, αξιολογούνται ξανά αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και μοριοδοτούνται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα μοριοδοτούνται και θα αξιολογούνται με την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων και λαμβάνοντας υπόψη και τις υπάρχουσες αιτήσεις σε εκκρεμότητα.