GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Οι νέες αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Ο νέος νόμος (Κλεισθένης Ι), με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινών προβλέπει -μετα...


Ο νέος νόμος (Κλεισθένης Ι), με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινών προβλέπει -μεταξύ άλλων- την εκλογή των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας με ξεχωριστή κάλπη, πέρα από αυτή για την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα σε ανεξάρτητους συνδυασμούς να διεκδικήσουν την πλειοψηφία της Κοινότητας, χωρίς εξαρτήσεις από κομματικούς συνδυασμούς που διεκδικούν το Δήμο.

Ένας τέτοιος συνδιασμός είναι η Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης, που αποτελείται από μία ομάδα νέων επιστημόνων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και δημιουργών της πόλης. Μαζί διακδικούν την πλειοψηφία στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, με στόχο τη σταδιακή μεταμόρφωση της πόλης σε πόλη-πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο νέος αυτοδιοικητικός νόμος “Κλεισθένης Ι” δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στα Κοινοτικά Συμβούλια, αποσκοπώντας στην καλύτερη εκπροσώπηση των πολιτών, την εκπλήρωση αναγκών και την επίλυση προβλημάτων της πόλης. Τα τοπικά συμβούλια έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες (αρ. 83 Ν.4555/2018) και επαφίενται στα άτομα που τα αποτελούν να τις ενεργοποιήσουν. Όλα κρίνονται από την εφαρμογή τους και από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν έναν θεσμό και ένα σύστημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κλεισθένη, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης:

Αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου που της αναλογούν.

Εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί.

Μεριμνά
 • για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης.
 • για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
 • για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
 • για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών

Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ.

Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό και μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.

Είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου.

Μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτημάτων με έδρα την κοινότητα

Προτείνει ως προς την κοινότητα τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

Διατυπώνει, γνώμη και προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
 • τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής
 • την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην κοινότητα
 • την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
 • τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών
 • τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας
 • την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,
 • την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών
 • την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση
 • την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
 • τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα
 • τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της
 • την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας
 • την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας
 • την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της
 • την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας
 • Ακολουθήστε την Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης στο Facebook: www.facebook.com/farosAXD

Εγγραφή στο newsletter