GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest

ΑΣΕΠ: Έως 3 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 5.500 θέσεις εργασίας

Αιτήσεις έως τις 3 Δεκεμβρίου θα γίνονται οι αιτήσεις για τις 5.500 θέσεις πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμά...


Αιτήσεις έως τις 3 Δεκεμβρίου θα γίνονται οι αιτήσεις για τις 5.500 θέσεις πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από 23/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησηςαπό τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Φορείς Υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙαντίστοιχα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

ΜΙΣΘΟΙ
Για τους ωφελουµένους οι οποίοι διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αµοιβές προσαυξάνονται µηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαµορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ

β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών και δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, (εφεξής Ωφελούµενοι/ες).


Οι ωφελούµενοι πρέπει:
  • να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018),
  • να έχουν συµπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Οµοίως οι ωφελούµενοι δεν συµµετέχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστηµα από την υπόδειξη έως την αναγγελία πρόσληψής τους από τον Φορέα Υποδοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι άνεργοι καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µία αίτηση συµµετοχής ως πιστοποιηµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.∆., µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ του Ειδικού προγράµµατος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, ηλικίας 22- 29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς», η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν µία (1) µόνο ειδικότητα απασχόλησης και από µία (1) µέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης, συνολικά, που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Φορείς Υποδοχής, όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική λίστα του Παραρτήµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Υποβολή αίτησης µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισµό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υποβάλλονται µέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισµού.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριµένα από 23/11/2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 3/12/2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή. Το εµπρόθεσµο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.∆. Μετά τη λήξη της προθεσµίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  • Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  • Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).Εγγραφή στο newsletter