facebook

PRESS ROOM

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση της Αποκεντρωμένης για την ακύρωση της αγοράς του Παιδικού Σταθμού από τον Δήμο Ξάνθης, γιατί η απόφαση πάρθηκε ελλείψει της απόλυτης πλειοψηφίας

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση της Αποκεντρωμένης για την ακύρωση της αγοράς του Παιδικού Σταθμού από τον Δήμο Ξάνθης, γιατί η απόφαση πάρθηκε ελλείψει της απόλυτης πλειοψηφίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περγάμου 14
Ταχ. Κώδικας: 67 100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Σ. Βασιλειάδης
TELEFAX: 2541070410
Τηλέφωνο: 2541024408

Ξάνθη 11 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 108

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 345/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που αφορά έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου μετά εξοπλισμού, επί της οδού Σάρδεων 12, του πρώην παιδικού σταθμού «Γέλα-Χαμόγέλα».

Απόφαση
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/2010 τεύχος Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 225 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α/93/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α/47/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα των άρθρων 96, 186 και 191 παρ. 1 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α/263/23.12.2008).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄), 23 παρ. 2 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’), καθώς και την υπ’ αριθ. 19/2001 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Α, υποπαράγρ. Γ.11 (Καταργούμενες Διατάξεις) του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»(ΦΕΚ Α/107/2013).

8. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα ¨Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ¨.

9. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ.15/2-2-2011 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α…..».

10. Την αριθ. 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

11. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
12. Την υπ’ αριθμ.345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης (Α.Δ.Α.: ΩΥΑΠΩΚ8-ΚΦΦ), και τα συνημμένα έγγραφα τα οποία απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. 51309/2018 έγγραφο του εν λόγω Δήμου.

Αφού Σκεφθήκαμε σύμφωνα με το νόμο
-Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.142/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

-Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, εντός του πλαισίου της προβλεπόμενης, ασκούμενης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, διοικητικής εποπτείας εντάσσεται και η ακύρωση απόφασης συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. η οποία αποστέλλεται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.
– Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,: «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», ακολούθως: στην παρ.4 «Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα» και ομοίως στην παρ. 5 του αναφερομένου άρθρου, γίνεται ρητή αναφορά ότι: «Στην περίπτωση άρνησης μέλους του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου να δώσει ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, τότε λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος θεωρούνται, ως αρνητικές ψήφοι».

-Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ.1 του ανωτέρω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α/263/23.12.2008), «1.Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ήδη από Πιστοποιημένο Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.παρ. Α.υποπαρ.Γ.11 του Ν. 4152/2013, ΦΕΚ Α/107/2013) ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά.
Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου». Στο δε άρθρο 186 παρ. 6 ορίζεται ότι: «6. Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ήδη Πιστοποιημένο Εκτιμητή), στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’), «Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμίδας απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ήδη Πιστοποιημένου Εκτιμητή) όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές» (ήδη 58.694,05 ευρώ).

-Επειδή, η ελεγχόμενη απόφαση αφορά απευθείας αγορά από το Δήμο Ξάνθης ακινήτου, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000€).
-Επειδή, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, εφόσον η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 ευρώ, απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας από Πιστοποιημένο Εκτιμητή και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, απαιτείται η συγκέντρωση είκοσι ενός ψήφων (41/2=20,5 δηλαδή 21), στο σύνολο των σαράντα ενός (41) ψήφων για τη νόμιμη λήψη της απόφασης.

-Επειδή, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας και ειδικότερα το απόσπασμα από το υπ΄αριθ. 17 πρακτικό της από 11-12-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, προκύπτει ότι η υπ’ αριθ. 345 απόφαση, λήφθηκε με πλειοψηφία είκοσι (20) Δημοτικών Συμβούλων, η οποία υπολείπεται της απαιτούμενης πλειοψηφίας των είκοσι ενός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (21 ψήφοι). Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρευρέθηκαν τριάντα έξι (36) μέλη (απαρτία), εκ των οποίων ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αποχώρησε οριστικά πριν την συζήτηση της συγκριμένης υπόθεσης, ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου απουσίαζε κατά τη ψηφοφορία της συγκριμένης υπόθεσης, είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν κατά, δύο (2) ψήφισαν λευκό (αρνητικές ψήφοι) και δύο (2) ψήφισαν παρόν (αρνητικές ψήφοι). Συνεπώς, η αριθμ. 345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 191 παρ. 1 του Ν. 3463/3006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α/263/23.12.2008).
-Επειδή, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και της κείμενης νομοθεσίας, ως εκ τούτου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ΄ αριθ. 345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί «Αγοράς ακινήτου μετά εξοπλισμού επί της οδού Σάρδεων 12, πρώην παιδικού σταθμού ¨Γέλα-Χαμόγέλᨻ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν.3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
H Προϊσταμένη
Α. Στυλιανίδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Ξάνθης


Δείτε την απόφαση σε μορφή PDF παρακάτω:
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.