facebook

PRESS ROOM

Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζουν την Τετάρτη στο Δήμο Αβδήρων

Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζουν την Τετάρτη στο Δήμο Αβδήρων

Με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 24 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π/Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Αβδήρων» βάσει της πρόσκλησης με κωδικό Α.Μ.Θ. 41/01-11-2017 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση υλοποίησης των υπό στοιχεία Δ, Ε και Ζ Κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας ιδιοκτησίας Λυμπεράκη Γεωργίου, με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση μεταφοράς στάσης υπεραστικών λεωφορείων στη Λευκόπετρα (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Συζήτηση επί του αριθ. πρωτ: 839/19-01-2018 αιτήματος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Τσολακίδη Βασίλη με θέμα : «Ρυμοτόμηση δημοτικού ακινήτου και παραχώρηση σε άστεγους κατοίκους της Γενισέας και της περιοχής για να ενισχύσουμε πληθυσμιακά την έδρα του Δήμου την Γενισέα» (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην παραλία ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων).

Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων).

Έγκριση 1ηςτροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

Λύση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΟΤΑ) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Αβδήρων. Εξουσιοδότηση Δημάρχου, διορισμός εκκαθαριστών (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αβδήρων).

Έγκριση της αριθ. 5/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «1ητροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση της αριθ. 62/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και οικονομικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων χρήσεως 2016» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Υπαπαντής Του Κυρίου» στη Γενισέα & «Αγίου Χαραλάμπους» στο Σέλινο του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό της «Καθαράς Δευτέρας 2018» στους οικισμούς Πολυσίτου, Αβδήρων, Μάνδρας και Μυρωδάτου (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»για το έτος 2018,για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας και των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

Εγγραφή του Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες για το έτος 2018(εισηγητής: Δήμαρχος).

Με δύο θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αβδήρων

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 24 Ιανουαρίου2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υλοποίησης των υπό στοιχεία Δ, Ε, και Ζ Κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας ιδιοκτησίας Λυμπεράκη Γεωργίου, με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Συδινής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.