facebook

Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
Recent

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ


 

Πρόσκληση 17 ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 30-10-2017 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
(Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Εκτός από την συντήρηση των αναχωμάτων στον βόρειο Έβρο έχει προβλεφθεί ο καθαρισμός στις
κοίτες του ποταμού και στον πυθμένα από φερτές ύλες που δημιουργούν νησίδες και εμπόδια στην
ροή του νερού συμβάλλοντας στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων;
Επερωτών : Για τoν Περιφερειακό Συνδυασμό «Ελληνική Αυγή» ο Περιφερειακός Σύμβoυλος κ.
Χρήστος Κιτσόπουλος.
Συμμετοχή της περιφέρειας μας στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων.
Επερωτών : Για τoν Περιφερειακό Συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ» ο
Περιφερειακός Σύμβoυλος κ. Μενέλαος Μαλτέζος.
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειάς μας και των νομικών προσώπων της και
ενεργειακή αναβάθμιση αυτών.
Επερωτών : Για τoν Περιφερειακό Συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ» ο
Περιφερειακός Σύμβoυλος κ. Μενέλαος Μαλτέζος.
Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση International French Travel Market – TOP RESA.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης
Καραλίδης.
Προωθητικό μήνυμα για την ΠΑΜΘ μέσω του ειδησεογραφικού δικτύου EURONEWS.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης
Καραλίδης.
1.6. Aπλήρωτοι ανάδοχοι – προμηθευτές από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις της ΠΑΜΘ.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης
Καραλίδης.
2.1.
2.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.
Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον
«καθορισμό Λατομικής Περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε Έβρου» .
Εισηγητής : O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

3.ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
Ιδιώτη Μεταφορέα για την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από τον Προφήτη Ηλία
στο Δ/Σ Λακκώματος στη Σαμοθράκη και επιστροφή αυτών κατά το σχολικό έτος 2017-2018 .
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτσ.
Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:«Χερσαίος αγωγός
φυσικού αερίου ΤΑΡ στις παρακάτω θέσεις:
α) C_0645-N, Διασταύρωση Επαρχιακής Οδού 6, (Τμήμα: Προς Αεροδρόμιο Καβάλας),
β) C_0610-N-1, Διασταύρωση Επαρχιακής Οδού 7, (Τμήμα: Χρυσούπολης-Ζαρκαδιών),
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .
Αποδοχή δήλωσης παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ανάπτυξης του Περιφερειακού
Συμβουλίου και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Σωτήριος Μποταίτης .
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 59/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον
ορισμό νέου μέλους, ως προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚ Ξάνθης .
Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα.
Ζωή Κοσμίδου.
3.5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.229/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά
την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.
ΡΟ. Α.Ε.).
Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
4.1.
4.2.
Aνάκληση της αριθμ.91/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε Καβάλας και
του Δήμου Παγγαίου για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης, δρόμων πρόσβασης στην
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Aνάκληση της αριθμ.156 /2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ιεράς Μητροπόλεως
Μαρωνείας –Κομοτηνής για την εκτέλεση του έργου : «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του
Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας –Κομοτηνής»
Εισηγητής : O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
4.3. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας –Κομοτηνής για την εκτέλεση του
έργου : «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως
Μαρωνείας –Κομοτηνής»
Εισηγητής : O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
4.4. Eγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου«Διαδικτυακό χωρικό σύστημα
απεικόνισης ανάλυσης δεδομένων και συμβουλευτικής λίπανσης των εδαφών της ΠΑΜΘ».
Εισηγητής : O Αν. Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Τσακίρης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.