facebook

Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
Recent

Έβρος: Αποζημιώσεις για τις πλημμύρες του 2014 και 2015 με υπουργική απόφαση

Αποζημίωση για τις πλημμύρες του 2014 και 2015 στους πληγέντες σε περιοχές του Έβρου καθορίζεται σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση Εκδόθηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεμβρίου 2014, 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι: η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση της πλημμύρας.

Η επιχορήγηση είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε:

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεμβρίου 2014, 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2014, της 19ης Νοεμβρίου 2014, της 4ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2014, της 24ης Ιανουαρίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/1108/Α325/21-05-2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Οικονομικών και την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/3148/2015/Α325/02-02-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση της πλημμύρας. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης.

ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. θ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ της υπ’ αριθ. 20725/ Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και εξειδικεύονται από την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τηρεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.