Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 28/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (23η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Αιτήσεις-Ενημερώσεις
Κατάθεση υποψηφιότητας χρηματοδότησης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE 2014-2020 για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με τη δημιουργία Διαδραστικής ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)
Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019 (Εισηγ. κ. Παντελίδης)
Λήψη απόφασης για Διαγραφή – Απαλλαγή βεβαιωμένων μισθωμάτων (Καταστήματος πώλησης αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού) κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης)
Αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για κοινωφελή σκοπό (επέκταση κοιμητηρίων στην Παλαγία) (Εισηγ. κ. Παντελίδης)
Επιβολή προστίμου για παράνομη πινακίδα-επιγραφή (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Διαγραφή οφειλής από τέλος Βοσκών – Ποτιστρών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Έγκριση της έκθεσης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ» (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Συμπλήρωση της 430/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨Πληρωμή ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και προστίμων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στο όνομα της κ. Καϊτατζή Γεωργίας του Γεωργίου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Εισήγηση Ταμειακής Υπηρεσίας για διαγραφή οφειλής του κ. Αγγελίδη Παναγιώτη του Γεωργίου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Συμπλήρωση της αριθ 384/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨Καθορισμός αριθμού θέσεων και ειδικοτήτων για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2017-2018¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Άδεια για ανεύρεση θησαυρού στα παλιά μεταλλεία Κίρκης (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Άδεια για ανεύρεση θησαυρού στα Κοίλα (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτηρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Έγκριση δαπανών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λεπτοκαρυάς(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ “Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων”» (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ι.)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Ταρτάν σταδίου Φώτης Κοσμάς» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
Αποδοχή της δωρεάς του έργου ¨Προμήθεια –Εγκατάσταση Συστήματος Αύξησης Χωρητικότητας Ταμιευτήρα Φράγματος Διπόταμου- Αισύμης Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευάγ.)
Έγκριση δαπανών τελετής λήξης κολυμβητικής περιόδου 2017 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 22ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κ. Κορδά Ευθυμίας από μέλος του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και ορισμός νέου μέλους(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.).
Τροποποίηση της αριθ. 340/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Γηπέδων ποδοσφαίρου και Αντισφαίρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάν.)
Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων του Δήμου , στην Ισλανδία, από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017 (Εισηγ. κ. Φαλέκας Ιωάν.)
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα , στις 29-08-2017(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση μετακίνησης του κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, για συμμετοχή του σε εργασίες του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση δαπανών της αυθημερόν μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου στην Αθήνα , στις 25-5-2017 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
Αποδοχή παραίτησης του κ. Δημητρίου Καραβασίλη από μέλος του Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης(Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και αντικατάστασή του (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Από το Blogger.