Στις ρυθμίσεις-αναδιαρθρώσεις δανείων θα βασισθεί η προσπάθεια των τραπεζών να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια τους, καθώς εκτιμάται ότι οι πλειστηριασμοί και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης δεν πρόκειται να αποδώσουν. Τον Αύγουστο θα μπεί σε πλήρη λειτουργία και το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που θεωρείται όμως αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα στα δανειακά χαρτοφυλάκια θα γίνει το 2018 και το 2019. Κατά τις εκτιμήσεις των τραπεζών, θα μπουν σε ρύθμιση συνολικά δάνεια 30,8 δισ. ευρώ και θα διαγραφούν 13,9 δισ. ευρώ.

Με ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων οι τράπεζες θα καλύψουν απαιτήσεις 11,5 δισ. ευρώ, ενώ θα πουλήσουν κόκκινα δάνεια 7,4 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, αρνητική συμβολή εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων (30,4 δισ. ευρώ).

Tα δάνεια σε καθυστέρηση αντιστοιχούν τώρα στο 44,7% των συνολικών χορηγήσεων. Τα ποσοστά ανά κατηγορία δανείων είναι 41,5% για τα στεγαστικά, 44,4% στα επιχειρηματικά και 54% στα καταναλωτικά.

Ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση, την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις (26,6%). Πολύ υψηλότερο είναι το ποσοστό "κόκκινων" στα δάνεια των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους (58,9%).

Τη χειρότερη εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, από τα οποία το 68,3% είναι κόκκινα.

Υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων καταγράφονται στην πλειονότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στους κλάδους του εμπορίου (59,6%), των κατασκευών (54,7%) και της μεταποίησης (46,4%).

sofokleousin.gr