Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Ανοίγει τις πόρτες του το ΙΕΚ Νοσηλευτικής στην Ξάνθη – Αναβαθμίστηκε σε Δημόσιο

Η Νοσηλευτική Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, μετά την αναβάθμισή της σε Δημόσιο ΙΕΚ με το Ν.4316/2014 ξεκινά τη λειτουργία του πρώτου έτους για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 δίδοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους σπουδαστές να παρακολουθήσουν την ειδικότητα του «Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται από την 15η  έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2015, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00π.μ.-14.00μ.μ. στη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (Γενικό Νοσοκομείο – Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος - Νεάπολη Ξάνθης). Αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ενώ το εμπρόθεσμο της υποβολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα :
1. Αίτηση επιλογής, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία διατίθεται δε και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hosp-xanthi.gr).

2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), και φωτοαντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. 

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.

6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. 

7. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2 απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α΄ κύκλου δεν δύναται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει έλεγχος δικαιολογητικών και επιλογή των καταρτιζόμενων μετά από μοριοδότηση. Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων  ημερών  από την ανακοίνωση των μορίων.

Σχετική ανακοίνωση και υπόδειγμα της αίτησης επιλογής έχουν αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.hosp-xanthi.gr). Επίσης, εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας που ρυθμίζουν τις σχετικές  λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Θ0Π465ΦΥΟ-53Δ και 7ΗΦΑ465ΦΥΟ-Ν1Ω).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.ΙΕΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Γενικό Νοσοκομείο Νεάπολη Ξάνθης Τ.Κ 67100 
                         Τηλ.2541351568
                         Fax 2541351566
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Από το Blogger.