Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Αναβαθμίζονται τα λουτρά των Θερμών - Σε εξέλιξη έργα για την ριζική βελτίωση των υποδομών

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

Σε τοπική εφημερίδα της Ξάνθης στις 19/08/2015 έχει δημοσιευθεί ρεπορτάζ, όπου παρουσιάζονται φωτογραφίες και κείμενα αναφορικά με την "Εγκατάλειψη στις Εγκαταστάσεις των Ιαματικών Λουτρών" στις Θέρμες.

Ως νέα Δημοτική Αρχή που καλά - καλά δεν έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μας,  δεν θα κατηγορήσουμε τους προκατόχους μας (Δημάρχους και Κοινοτάρχες)  ότι δεν έχουν κάνει τίποτε για την περιοχή των Ιαματικών Λουτρών.  

Επειδή όμως δεν θέλω να εκληφθεί αυτό ως υπεκφυγή και αποποίηση ευθυνών,  λόγω του ότι ο Δήμος ως θεσμός αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων δημοτικών αρχών,  σας αναφέρω τις ενέργειες και τις δράσεις – έργα που από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε και υλοποιούμε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών Θερμών.  Εξάλλου  έχουμε θέσει ως αιχμή του δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου μας την ανάπτυξη του Θερμαλιστικού Τουρισμού στις Θέρμες. 

Ο Δήμος Μύκης ενέταξε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013  με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 26/01/2015 το έργο με τίτλο  " Έργα ανάπλασης οικισμού Ιαματικών Πηγών Δήμου Μύκης" προϋπολογισμού 719.550,00 € και αφού αναδείχτηκε  ανάδοχος μετά από την σχετική δημοπρασία,  πραγματοποίησε την εγκατάσταση του εργολάβου την προηγούμενη εβδομάδα. 

Το έργο διακρίνεται σε δύο (2) υποέργα. Το πρώτο αφορά στην ανάπλαση  του  οικισμού Ιαματικές Πηγές του Δήμου Μύκης  με συνολικές παρεμβάσεις  ανάπλασης σε όλο τον οικισμό. Συγκεκριμένα αφορά την ανάπλαση των πεζοδρομίων του κεντρικού δρόμου του οικισμού, την ανάπλαση της παιδικής χαράς και των κοινόχρηστων χώρων. 

Ακόμη προβλέπεται η ανάπλαση του περιπατητικού μονοπατιού που οδεύει παράλληλα με τον κεντρικό δρόμο του οικισμού στο Νότιο μέρος αυτού. Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση ενός κεντρικού άξονα – δικτύου συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων καθώς και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος της κεντρικής οδού. Το δεύτερο υποέργο αφορά την υπογείωση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ . Το έργο στοχεύει στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οικισμού των Ιαματικών Πηγών στην Δημοτική Ενότητα Θερμών.

Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά έργων και  δράσεων που ήδη υλοποιούνται  στην κατεύθυνση της Τουριστικής Ανάπτυξης και του Θερμαλισμού της περιοχής των Ιαματικών Πηγών Θερμών από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή όπως: 

1)Ανακαίνιση  Υδροθεραπευτηρίου Θερμών προϋπολογισμού 610.000,00 € από το ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Στο έργο αυτό επιλύουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η αναγκαστική μετεγκατάσταση της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων του Υδροθεραπευτηρίου( λόγω της κακής αρχικής επιλογής της θέσης της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων του Υδροθεραπευτηρίου) για την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου ώστε σύντομα να τεθεί σε λειτουργία.

2)Αναγνώριση Ιαματικών Πηγών προϋπολογισμού  42.000,00 € από το ΕΣΠΑ 2007 -2013 της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. (Οι Πηγές αναγνωριστήκαν ως Ιαματικός Φυσικός Πόρος στις 09/01/2015 με σχετική ομόφωνη απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού). 

Αναμένουμε την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το παραπάνω Υπουργείο και την δημοσίευση της στο ΦΕΚ.  Η Αναγνώριση των Ιαματικών πηγών είναι μια διαδικασία που ταυτοποιεί τον φυσικό αυτό πόρο ως Ιαματικό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως υδρολογικά, θερμοκρασιακά, χημικά και ιαματικά σύμφωνα με την Υγειονομική Έκθεση του Ιατρού Νερών που την συνοδεύει και θέτει τις βάσεις για την χάραξη ζωνών προστασίας του νερού και ορθολογικής χρήσης αυτού με την έκδοση σχετικού κανονισμού χρήσης νερού από τους καταναλωτές.

3)Επιπλέον ως νέα Δημοτική Αρχή εκπονήσαμε  μελέτη για την αποκατάσταση και ριζική ανακαίνιση με σκοπό την επαναλειτουργία του διώροφου παλαιού ξενώνα (τον οποίο πράγματι  παραλάβαμε σε αθλία κατάσταση) και την οποία υποβάλαμε  στις 31/03/2015 στο ΥΠΕΚΑ κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ένταξη και χρηματοδότηση έργων από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.  Ο φάκελος βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και θα εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης.

Η σημερινή εικόνα του συγκεκριμένου κτιρίου καθώς και η εν γένει εικόνα του όλου οικισμού των Ιαματικών Λουτρών στις Θέρμες,  αναφορικά με τις Δημόσιες Υποδομές με προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου και αυτό  αποτέλεσε το έναυσμα της εκπόνησης των προαναφερόμενων μελετών  και υποβολή τους  για χρηματοδότηση τόσο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΕΚΑ όσο και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  καθώς και την  σύνταξη ενός Ολοκληρωμένου Βιώσιμου Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής, αξιοποιώντας τις Ιαματικές Πηγές ( Διανυκτέρευση, Εστίαση, Λουτροθεραπεία, Εισπνοθεραπεία, Ποσιθεραπεία, Τηλεθέρμανση, Αγροτική Παραγωγή, Παραγωγή Ενέργειας , κλπ). 

Θεωρώ ότι η ανάρτηση των φωτογραφιών του κτιρίου στον Τύπο  θα συμβάλει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση της Κεντρικής Διοίκησης της Χώρας ώστε να κατανοηθεί η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου της ανακαίνισης του κτιρίου και να τύχει θετικής αξιολόγησης ο πλήρης και ώριμος φάκελος που  έχει κατατεθεί προς ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Γνωρίζω καλά ως δημοσιογράφος, ότι οι ανησυχίες  των συναδέλφων δημοσιογράφων και του Τύπου στο σύνολο του,  αναδεικνύουν διάφορα θέματα και ζητήματα,  αποσκοπώντας  με αυτό το τρόπο στην προώθηση της επίλυσης τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,  συμβάλλοντας έτσι  στην πρόοδο - ανάπτυξη της περιοχής μας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ο Δήμαρχος Μύκης
Καπζά ΤζεμήλThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.